Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ev sahibi elektrik aboneliği işlemleri!

Bir ev satın alan kimselerin eve taşınmadan önce yapmaları gerekenler arasında taşınmaz için "abonelik alma" yer alıyor. İşte ev sahibi elektrik aboneliği işlemleri..


Bir ev satın alan kimselerin eve taşınmadan önce yapmaları gerekenler arasında taşınmaz için "abonelik alma" yer alıyor. Abonelikler alınmadan, elektrik, su ve doğalgazdan yararlanılamıyor.


Peki, yeni ev sahibi elektrik aboneliği işlemleri nelerdir? Ev sahibi elektrik aboneliği işlemleri nelerdir?


Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;


a) Tapu kaydı ve Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,


b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,


c) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,


d) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,


e) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,


f) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler ile kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.


Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com