Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ev sahipleri dikkat! O vergide bugün son!

Geçtiğimiz yıl gündeme getirilen fakat ertelenen değerli konut vergisi 2021 ile birlikte yürürlüğe alındı. Değeri 5 milyon 227 bin TL'yi aşan konutlar için alınacak vergide beyan dönemi bugün sona eriyor...


Değeri 5 milyon 227 bin TL'yi geçen konutlar için ödenecek değerli konut vergisi beyanname dönemi bugün sona eriyor.

Değerli konut vergisiyle ilgili sınır ve taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılıyor. 

Bugün sona eriyor

Servet vergisi ve lüks vergisi olarak da bilinen değerli konut vergisinde mükellefler, taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf eden kişiler oluyor. Konutun değeri 2021 yılı emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin TL'yi geçtiği durumda, vergi mükellefiyeti bir sonraki yıl için başlıyor. Bu kapsamda verilecek beyanname süreci bugün sona eriyor.  

İlk taksitler Mart'ta ödenecek

1 Ocak'ta başlayan 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. taksit ödemeleri 1 Mart 2021 tarihine kadar sürecek. 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. taksitleri ise 1 Ağustos 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ödenecek.

Değerli konut vergisini kimler ödeyecek?

-Mesken nitelikli taşınmazın değerli konut vergisini taşınmazın maliki öder. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa vergi, intifa hakkına sahip kişi tarafından ödenir.

-Mesken nitelikli taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödemekle yükümlü.

-Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu. 

Kimler değerli konut vergisinden muaf?

1- Genel ve özel bütçeli dairelerin,
2- Belediyelerin
3- Üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın maliki ve intifa hakkını elinde bulundurduğu mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden faydalanır. 

1- Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı bulunanlar,
2- Birden fazla taşınmazı olmakla birlikte hiç bir taşınmazı o yıl içinde belirlenmiş sınırı (2021 için 5.227.000) aşmayanlar,
3- Birden fazla taşınmaza sahip olanların, değeri konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı bulunanlar değerli konut vergisinden muaf sayılır.

1- Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikteki taşınmazlar,
2- Elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikteki taşınmazlar,
3- Merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara ait mesken nitelikteki taşınmazlar da değerli konut vergisinden muaf tutulur. 

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların

- Yeni inşa edilmiş olmak,
- Henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş olmak
- Kiraya verilmemiş ya da başka surette kullanılmak
şartlarını taşıyan, işletmelerine kayıtlı mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanıyor.

Değerli konut vergisi nasıl hesaplanır?

Verginin matrahı, bina vergi değerinin anılan kanunun 42. Maddesinde yer alan tutarı geçen bölüm oluyor. 

Buna göre Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

-5.227.000 TL ile (7.841.000) TL arasında olanlar (bu tutar dahil) (5.227.000) TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

-10.455.000) TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için (Binde 6)

-10.455.000) TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için (Binde 10) oranında vergiye tabi tutuluyor. 

Beyannameler nereye verilecek?

Değerli konut vergisi mükellefleri beyannamelerini 2021 yılı için Şubat ayının 20. (hafta sonuna geldiği için 2021 yılında 22.) günü akşamına kadar sunabilecek. 

Beyannamenin verileceği vergi dairesi

- Başka gelirleri sebebiyle Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi beyannamesi veriliyorsa beyannamenin verildiği Vergi Dairesi, 
- Böyle bir vergi dairesi yoksa, mesken nitelikli taşınmazın olduğu yerdeki vergi dairesi
- Birden fazla mesken için herhangi bir vergi dairesine beyanname verilebiliyor. 

Ödemeyenler yandı

Değerli konut vergisiyle ilgili mükelleflerin beyan ettiği konuların teyidi vergi daireleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştiriliyor. Muafiyetten faydalanma koşullarını taşımadığı halde muafiyetten faydalanan mükellefler ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen yaşanan değişikliği bildirmeyen mükellefler ceza ödeyecek. Buna göre; alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle alınacak.

Konut görünen iş yerleri Değerli Konut Vergisi ödeyecek mi?

Tapu kayıtlarında mesken (konut) olarak görünen taşınmaz eğer fiilen işyeri olarak kullanılıyorsa mülk sahibinin bu konut için değerli konut vergisi ödememesi gerekir. 15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğde de (Madde 2/3) “Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılır.” deniliyor. Dileyen mükelleflerin vergi dairelerine başvurarak özelge isteme hakları da var. Kendi durumlarını özetleyerek; tapuda konut görünen konutlarının fiilen işyeri olarak kullanıldığından dolayı değerli konut vergisi ödeme yükümlülükleri olup olmadığını bizzat Maliye’ye sorabilirler. Özelge isterken söz konusu taşınmazın fiilen işyeri olarak kullanıldığını gösteren belgelerin de sunulmasında yarar var. İşyeri kira ödemesi stopaj belgelerini, emlak vergisi (bina-işyeri) ödeme belgelerini... Eğer imar barışına başvurulmuşsa ve işyeri olarak yararlanılmışsa, imar barışı ödeme belgeleri de özelge talep formu ekinde sunulabilir. Nitekim emlak vergisi (bina vergisi) uygulamasında ‘tapuda konut olarak görünen taşınmazların fiilen işyeri olarak kullanılmaları durumunda, fiili kullanım dikkate alarak vergilendirme yapılacağı Maliye’nin özelgelerinde belirtiliyor. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 05 Şubat 2018 tarih ve 56068 sayılı özelge)