Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ev yapmak için belediyeden izin alınır mı?

Belediye sınırları içerisinde yer alan bir arsada ev yapmak için öncelikle belediyeden izin alınması gerekiyor. .


Belediye sınırları içerisinde yer alan bir arsada ev yapmak için öncelikle belediyeden izin alınması gerekiyor. Bu izin "inşaat ruhsatı" olarak karşımıza çıkıyor.


İnşaat ruhsatı almak için öncelikle, belediyeye gerekli belgeler ile müracaat edilmesi ve inşaat ruhsat harcının ödenmesi gerekiyor. 


Ruhsat aldıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlanmaması ve 5 sene içinde de bitirilmesi gerekiyor. Aksi durumunda ruhsat geçersiz olup; yeniden inşaat ruhsatının alınması gerekiyor.


İnşaat ruhsatı için gerekenler


Ruhsat başvuru dilekçesi.

Tapu.

İmar durumu (Belediyeden alınacak).

Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).

Mimari proje (Oda onaylı).

Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

Betonerme statik proje (Oda onaylı).

İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

Zemin etüd raporu.

Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

Yapıya ilişkin bilgi formu.

Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

Şantiye şefi sözleşmesi.


İnşaat ruhsatı dilekçesi örneği


T.C

....... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 'NE

 

 

......... ilçesi,......................................... Cad/Sok.,..................noda, vetapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı

taşınmaza yeni inşaat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. 

 

 ....../......./2016

 

 

 Mal Sahibi 

 ADI-SOYADI

 T.C. Kimlik No: 

 (imza)


Eki: -Tapu örneği

 -(Vekil ise Vekaletname örneği)

 -Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, 

 firmanın açık ismi belirtilecektir. 


Adres:.................................

............................................

............................................

Telefon:..............................
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com