Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ev yapmak için gereken belgeler!

Bir arsa üzerinde ev inşa edilebilmesi için bazı belgeler gerekiyor. İşte ev yapmak için gereken belgeler..


Bir arsa üzerinde ev inşa edilebilmesi için öncelikle mimari projenin hazırlanması gerekiyor. Ancak hazırlanan mimari projenin de imar durumuna uygun olması gerekiyor.


İmar durumu belgesi de bağlı olunan ilçe belediyesinden alınıyor. İmar durum belgesine göre hazırlanan mimari proje için inşaat ruhsatı alınıyor.


İnşaat ruhsatı alınmadan bir arsa üzerinde inşaat yapılamıyor. Aksi halde yapı kaçak yapı olup, belediye tarafından tespit edilmesi halinde yapı inşaatı durduruluyor.


Ruhsat aldıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlanmaması ve 5 sene içinde de bitirilmemesi durumunda ruhsat geçersiz olup; yeniden inşaat ruhsatının alınması gerekiyor.


İnşaat ruhsatı için gereken belgeler:


Ruhsat başvuru dilekçesi.

Tapu.

İmar durumu (Belediyeden alınacak).

Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).

Mimari proje (Oda onaylı).

Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

Betonerme statik proje (Oda onaylı).

İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

Zemin etüd raporu.

Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

Yapıya ilişkin bilgi formu.

Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

Şantiye şefi sözleşmesi.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com