Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Eve icra gelir mi?

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takip oluyor. Peki, eve icra gelir mi?


İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takip oluyor.


Yapılan icra takipleri neticesinde haciz işlemi de başlatılabiliyor. Peki, eve icra gelir mi? Eve icra hangi durumlarda gelir?


Haciz, bir borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile söz konusu borcun tahsilini aldığı işlem olarak ifade ediliyor. Kanunen, ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı red olunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebiliyor.


Haciz işlemi nasıl başlar?

Alacaklının İcra Müdürlüğü'ne gidilerek takip talebinde bulunması gerekiyor. İcra Müdürlüğü söz konusu takip talebini düzenleyerek, borçluya bildiriyor. Borçlu, bu ödeme emrini aldıktan sonra tebligatta yazılı olan hususlara uymak zorunda kalıyor.


Eve icra gelir mi?

Borçlunun haline münasip evi haczedilemiyor. Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabiliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com