Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Fabrika binası

Seçilmiş araziler üzerinde, özel makinalar ile üretimler gerçekleştirmek üzere bir çok bölümden oluşacak şekilde kurulan binalardır.Fabrika binasının bölümleri hangileridir?


Fabrika binası, idari binalar, ana fabrika binası, montaj atölyeleri, malzeme depoları, yemekhane ve işçi lojmanları, su deposu, trafo merkezi binası, hammadde ve yedek parça stok ambarı, otopark, sığınak gibi bölümlerden oluşur.


Fabrika binası


Fabrika bina inşaatı hangi aşamalardan geçer?


Fabrika binası yapımına başlamadan önce, yapılacak fabrikanın türüne ve üretim yapacağı ürüne göre bölge ve arazi seçimi yapılması gereklidir. İnsan sağlığına zararlı olabilecek yapıların üretiminin gerçekleştiği fabrikalar, yerleşim birimlerinden uzak noktalara yapılmalıdır. Ayrıca fabrikalar büyük ölçekli araziler üzerine kurulacağı için şehir merkezi dışında yer alır çünkü şehir merkezi içinde o kadar büyük ölçekli arazilere ulaşmak mümkün değildir. Bunun için öncelikle arsa düzenlemesi yapılmalı buna şantiye binaları yapılmalıdır. Bu işlemden sonra fabrika binaları ve müştemilat inşaatına başlanmalıdır. İnşaatı bitmiş fabrika binası için gerekli teknik donanış ve malzemelerin siparişleri verilmelidir. Bu malzeme ve ekipmanlar fabrikada gerekli yerlere yerleştirildikten sonra deneme üretimine geçilmelidir.


Fabrika binasının yapımı sırasında görünür bir yerde bir levha olmalıdır. Bu levha üzerinde mal sahibi adı, mimarı, mühendislerin adı, yardımcı kontrol elemanlarının adı, müteahhit ve şantiye şefinin adı ve iletişim bilgileri, ada, parsel ve pafta numaraları ayrıca inşaat hakkında kısa bir bilgi yer almalıdır. Bu levha için azami bir ölçü verilmiştir. Bu ölçü 0,50mX0,75m’dir.


İnşaat yapı ruhsatı alınan çalışmada, su basman seviyesine geldikten sonra inşaata devam ruhsatının alınması gereklidir. Kaba inşaat tamamlandıktan sonra ise bina duvarları, ısı yalıtımı gibi projenin uygunluğu denetlenmelidir.

Tüm bu kontroller yapıldıktan sonra fabrikanın açılıp kullanılması için bağlı bulunulan valilik veya belediyeden yapı kullanma izni alınmalıdır. Fabrika bina inşaatlarında fen ve sağlık kurallarına uygun olup olmadığı yapılan kontroller sonrasında bir rapor ile valiliğe sunulur. TSE standartlarına uygun malzemelerin kullanıldığı ve tüm kurallar dahilinde yapılan fabrika binası inşaatı sırasında yapılan şantiye binaları ve müştemilatları iskan belgesi almadan önce yıkılır.


Fabrika binası

Yapı kullanma izni için gerekli belgeler nelerdir?


- Dilekçe

- Tapu fotokopisi

- İlgili vergi dairesinden İlişik kesme belgesi

- Belediyenin sular idaresinden kanal bağlantı belgesi

- Telekom uygunluk belgesi

- Emlak Vergisi’nden borcu yoktur yazısı

- Sıhhi tesisat belgesi

- Proje müelliflerinin ve Yapı Denetim Kuruluşunun (3194 sayılı yasaya göre verilen ruhsatlarda fenni mesullerin ) iş bitirme belgeleri

- Ön ve arka cephelerden çekilen fotoğraf (ikişer adet 13×18 cm. ebadında)

- Bina asansörlü ise asansör muayene raporu (asansör yönetmeliği gereği istenilen belgeler)

- Sığınak raporu (sığınak yeri ayrılmış binalarda)

- İtfaiye raporu (yangın merpeni bulunan binalarda)

- Ruhsat yenilemesi (5 yılı geçmiş ise)

- Yol bedelinin %75’i (%25’i ödenmiş ise)

- SSK borcu yoktur yazısı

- Yapı denetim hizmet bedeli için yatan damga vergisi

- Binanın çevre düzenlemesinin yapılması

- Yapı sahibinin T.C. Kimlik ve vergi numarası

- Yapı Müteahhidinin TC. kimlik no, vergi no, oda sicil no, oda belge numarası

- Yapı denetim kuruluşu yetkilisinin T.C. Kimlik ve vergi numarası 

- Mimari Proje Müellifinin T.C. Kimlik Numarası.


Fabrika binası