Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Farklı ildeki taşınmaz mallar trampa edilir mi?

Tapu dairesine yapılabilen işlemler arasında trampa da yer alıyor. Peki, farklı ildeki taşınmaz mallar trampa edilir mi? Trampa işlemi nasıl olur?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Farklı ildeki taşınmaz mallar trampa edilir mi?


Tapu dairesine yapılabilen işlemler arasında trampa da yer alıyor. Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor.


Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabiliyor. Trampa edilecek taşınmaz malların değerlerinin birbirine eşit olması şart değildir. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabilir.


Taşınmazların değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyerek, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebilir. Peki, farklı ildeki taşınmaz mallar trampa edilir mi?


Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların trampa yapılması mümkün olabiliyor.


Gerekli Belgeler


1. Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait tapu senetleri.

2. Trampa yapılacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Trampa yapanların ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyum) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5. Sözkonusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com