Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Filiz Ulusoy kimdir?

Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy kimdir? Filiz Ulusoy, ne zamandan beri belediye başkanı olarak hizmet veriyor?


Filiz Ulusoy, 01.04.1979 Ankara doğumludur. Anne tarafından Alibeyli, baba tarafından Akkuzulu köyündendir.


Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji lisansını tamamlayarak Sosyolog ve Sosyal  Psikolog unvanıyla mezun olmuştur.


Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce eğitimi almıştır.


Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında Sosyoloji Yüksek Lisansını tamamlayarak Siyaset Sosyolojisi alanında verdiği yüksek lisans bitirme teziyle Sosyoloji Bilim Uzmanı unvanını almıştır.


Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun İtalya’nın Torino kentinde bulunan eğitim merkezinde “Genç İstihdamı" üzerine eğitim almıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Avrupa Birliği Hukuku ve Hukuki Çeviri Teknikleri” konulu eğitim programını tamamlayarak Avrupa Birliği Hukuku Uzmanı sertifikası almıştır.


İngiltere Büyükelçiliği, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve European Policy Information Centre tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi” konulu eğitim programını tamamlamıştır.


AK PARTİ Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Programını tamamlamıştır.


 AKADEMİK ÇALIŞMALARI


 “Türkiye’de Baskı ve Çıkar Grupları:Sendikalar” isimli sosyolojik araştırmasıyla siyaset sosyolojisi alanındaki ilk çalışmasını yapmıştır

 

“Türkiye’de Toplumsal Değişme: Çağdaşlaşma” konulu lisans bitirme tezi siyaset sosyolojisi alanındaki ikinci çalışmasıdır. İçeriğinde Laiklik ve Sekülarizm kavramları çağdaşlaşma ekseninde ele alınarak Osmanlı’dan günümüze Türk toplumsal yapısındaki değişimler ele alınmıştır.


Amerikalı siyaset bilimci Samuel Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” tezi üzerine sosyolojik bir inceleme yapmıştır.


Diğer bir sosyolojik inceleme çalışması ABD’deki “neo-con” akımının temsilcisi Francis Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” tezi üzerinedir

 

“Köy Enstitüleri’nin Türk Toplumsal Yapısı Üzerindeki Etkileri” konulu çalışması Kültür Sosyolojisi alanındaki çalışmalarından biridir

 

“1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de Siyasal Alanda Demokratikleşme Sürecinde Sendikaların Rolü ve Fonksiyonları” isimli yüksek lisans bitirme tezi siyaset sosyolojisi alanındaki en kapsamlı çalışmasıdır. Toplumsal değişme, demokrasi ve demokratikleşmeye ilişkin tespitlerin yapıldığı tez ile Sosyoloji Bilim Uzmanı olarak ilk akademik kariyerini elde etmiştir.

 

ÇALIŞMA HAYATI


MEB Mecidiye İlköğretim Okulu’nda bir yıl süreyle sözleşmeli İngilizce öğretmenliği yapmıştır.


Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)’te Genç İstihdamı ve Araştırma Uzmanı olarak görev yapmıştır.


Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Asya Pasifik bölgesel teşkilatı olan ICFTU-APRO’nun Gençlik Komitesi’nde Türkiye’yi temsilen iki yıl süreyle asıl üyelik yapmıştır. 

Bu üyeliği esnasında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan konferanslarının Gençlik Komitesi’nde Türkiye’yi temsil etmiştir.


Ankara Valiliği İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.


Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen Yerel Düzeyde İstihdam ve Mesleki Eğitimin eş güdümünü amaçlayan projede görev almıştır.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Stratejik Planı’nın hazırlanmasında görev almıştır.


NATO tarafından finanse edilen TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen “Politik Şiddet, Küresel Terör, Organize Suçlar ve Gençlik” konulu projede görev almıştır.


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası ve ILO tarafından finanse edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne Genç İstihdamı alanında yol haritası sunmayı amaçlayan “Genç İstihdamı Zirvesi” çalışmalarında gençlik ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte çalışmıştır.


TÜRK-İŞ Dergisi’nin dosya editörlüğünü yapmıştır. Bu editörlüğü sırasında hazırladığı dosyalar şunlardır: Çoğunluk mu, Çoğulculuk mu?, Avrupa Birliği ve Türkiye, Genç İstihdamı, Türkiye’de Turizm Sektörü. Aynı dergide yayınlanan yazıları ise şunlardır: Katılımcı Demokrasi ve Sendikalar, Sendikal Örgütlenme ve Demokratikleşme, Gençlik ve Sendikalar


KİŞİSEL BİLGİLER


Filiz ULUSOY, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde AK PARTİ tarafından Ankara’nın Kalecik İlçesi’nden Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.


19 Temmuz 2009 tarihinde yapılan AK PARTİ Ankara İl Teşkilatının Olağan Genel Kurulu’nda İl Yönetim Kurulu’na seçilmiş ve Siyasi ve Hukuki İşler Birimi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Bu görevi süresince Akyurt ve Keçiören ilçelerinde il koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur.


2010 Eylül tarihinde Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü’ne Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak atanmıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olmak için görevinden istifa etmiştir.


30 Mart Yerel Seçimlerinde ikinci kez AK PARTİ’den KALECİK Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ULUSOY, %  57 oranında oy alarak KALECİK BELEDİYE BAŞKANI seçilmiştir.