Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Foseptik

Kanalizasyon bulunmayan yerlerde pis suları içinde toplamak üzere yapılan sızdırmaz çukur. Lağım çukuru da denir. Foseptik temizliği için vidanjör gerekir.Foseptik nedir?Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre Fransızca “fosse septique” kelimesinden gelir. Anlamı, “Lağım çukuru”dur. 


Lağım çukuru ya da foseptik, lağım şebekesinin bulunmadığı yerlerde sağlık koşullarına uygun olarak yer altında inşa edilmiş özel pis su depolarına verilen isimdir. Bu depolar dolduğu zaman vidanjör denilen pompalarla lağım (atık) çekilir ve uygun bir yere taşınıp dökülür. Foseptik çukurlar genelde nüfusu az olan kırsaldaki mezra ve köylerde görülür. Kasaba, ilçe ve şehirlerde foseptik çukurlareın yerini kanalizasyon şebekesi alır. Kanalizasyon şebekesi, foseptik çukurlara oranla çok daha sağlıklıdır.


Foseptik çukuru veya lağım çukuru, kanalizasyon sistemini bulunmadığı beldelerde insani atıkları kısa süreliğine depolamak için kullanılan yer altına belli bir yönetmeliğe göre kazılmış çukurlardır.Foseptik çukuru ne işe yarar? Foseptik çukuru kazılarak etrafı kireçlenir atıklar kısa süreliğine depolandığında sıvılar kireçten geçerek toprağa akar. Katı atıklar ise depo içerisinde kalır. Çukur dolma sınıra yaklaştığında vidanjör yardımı ile depo boşaltılır ve tekrar tekrar kullanılır.Foseptik çukuru kullanmanın zararları nelerdir ? Foseptik çukuruna gelen pis sular zamanla toprağa karışır bu sebeple çevresinde doğal su kaynağı bulunan yerlerde kurulması halinde sularda zehirlenmeye neden olur.


Çevreye yaydığı kötü koku ve kokuya gelen haşereler sebebi ile de hijyen açısından kullanımı sağlıklı değildir. 

Ayrıca çukurun çevresindeki toprak oldukça kaygan olduğundan zaman zaman çukura düşmeler ve toprak kaymaları yaşanabilir. Ünlü şair Orhan Veli, foseptik çukuruna düşerek yaşamını kaybetmiştir.Foseptik çukuru nasıl yapılır ?Foseptik çukurları, evlerden daha alçak bir alana kazılarak atıkların basınç sebebi ile kendiliğinden foseptik çukuruna akmasını sağlayacak şekilde inşa edilir. Evlerden sızdırmaz ve eğimli gelen borular ile taşınan atıklar çukurlarda depolanır. Oldukça sağlıksız şartlar sebebiyle foseptik çukurları belli bir yönetmelik çerçevesin de belediyelerden izinli olarak kurulabilir.


Foseptik