Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gabari

Bir binanın, bölgenin imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliğidir. Karayollarında uzunluk, genişlik ve yükseklik belirleyen ölçülerdir.Gabari nedir?


Gabari; binanın dış cephesi üzerinden kaldırımdan çatısına kadar belirtilen yükseklik boyutudur. Belediye tarafından bir binanın öngörülen azami yüksekliğidir. Gabari, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğünde, “Bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği” olarak karşılık bulmaktadır. 


Gabari’nin bir diğer kullanım alanı ise trafiktir. Gabari’nin trafikteki tanımı; araçların kara yollarında uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 


Gabari


Gabari aynı zamanda demiryolları üzerinde bulunan tünel ve köprülerin ölçülerine verilen isimdir. 


Gabari kelimesi mimari alanda, yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği anlamını taşıyor


Yapı Endüstri Merkezi Yayınları'ndan yayınlanan ve Mimar Doğan Hasol'un imzasını taşıyan Ansiklopedik Mimarlar Sözlüğü'ne göre gabari kelimesi; “Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği” anlamını taşıyor. Gabari kelimesinin bir diğer anlamı da taşıtlarda yükün yükseklik ölçüsü olarak kayıtlarda yer alıyor


Gabari

Gabariyi kim belirler?


Gabari yüksekliğini yapılacak binanın bağlı olduğu belediye belirler. Arazinin yüzölçümü boyuna ve emsaline uygun olarak gabari izni verilir.


Gabari nasıl hesaplanır?


Gabari H olarak ifade edilir. Gabari boyutunu 0,5 kat farkını çıkarıp 3’e bölündüğünde binanın kat sayısı bulunmuş olur. 


Örnek: Elinizde 1.000 metrekarelik bir arsa var ve siz bu arsa üzerine apartman yapacaksınız. Söz konusu arsanın emsal değeri de 1.5 olursa ikisinin çarpımı yani toplamları bin 500 metrekareyi geçmeyecek kadar daire yapabilirsiniz. Mesela 150 metrekareden 10 daire yapabilirsiniz.


Kontr Gabari nedir?


Eski binaların yıkılıp eğer yerine yeni bina yapılacaksa yeni yapılacak bina eski binanın yüksekliği kadar olmalıdır. Bağlı olunan belediye onayı gerekir. Buna Kontr Gabari denir. Yani; yapılacak yeni bina eski bina yüksekliğini aşamaz.


Kontr Gabari örneği:


Gabari