Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Galatasaray Lisesi – Beyoğlu – İstanbul

İstanbul'un Galatasaray semtinde bulunan bir lisedir. Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından biridir. Fransızca eğitim vermektedir. 2011-2012 yılında en son Türkiye 438’incisi okula kabul edilmiştir. Saray okulu anlamına gelen Mekteb-i Sultani, yani Galatasaray Lisesi’nin tarihi 1481 yılına kadar uzanmaktadır.Galatasaray Lisesi – Beyoğlu – İstanbul

Galatasaray LisesiGalatasaray Lisesi’nin tarihçesi nedir?


Galatasaray Lisesi, Galata Sarayı Ocağı ve Galata Sarayı Medresesi olarak da anılır. 


Galata Sarayı Humayun Mektebi adıyla da bilinen bu kurum enderuna (saray mektebi) üst düzeyde eğitimli görevli yetiştirirdi. O yıllarda enderun, Osmanlı sarayında padişahın günlük yaşamını geçirdiği, sarayın eğitim birimlerinin, kütüphanenin, hazine odasının yeraldığı büyük bahçe içine kurulu bir kompleksti.


Ve burada, başta padişah olmak üzere, saraydaki diğer görevlilerin danışabileceği, bir çok alanda bilgi sahibi kişiler hizmet vermekteydi. Bu kişilerin eğitimi ise 15. yüzyıl sonundan (1481) 18. yüzyıl (1715) başlarına kadar işlevini sürdüren Galata Sarayı Ocağı 'nda veriliyordu.Galatasaray Lisesi – Beyoğlu – İstanbul


Evliya Çelebi’nin Galatasaray Lisesi’yle ilgili hikayesi nedir?


Evliya Çelebi 'nin aktardığı üzere; sultan II. Beyazıd (1481 - 1512) bir kış günü Galata sırtlarında avlanırken son derece bakımlı büyük bir bahçe içinde köhnemiş küçücük bir kulübe görür. Kulübenin sahibi Gül Baba ile tanışan padişah, onu bahçeye gösterdiği özenden dolayı ödüllendirmek ister ve Gül Baba'nın isteği üzerine bu bahçeye bir mektep ve bir darülşifa (hastane) inşaa ettirir.


Hikaye her ne kadar bize okulun bir dilek üzerine kurulduğunu söylese de biz biliyoruz ki; İstanbul'u alan Fatih, antik kültürün izlerini taşıyan bu şehirde kuracağı devletin payidar olabilmesi, mesela bir Bizans İmparatorluğu gibi bin yıl yaşayabilmesi için, önceki kültürleri araştırmakta ve sürekli verdiği talimatlarla çevrilen klasik eserleri okumaktaydı. İşte bunlardan biri olan Platon'un ( Eflatun MÖ 427 - 347) "Devlet" adlı eseri; devleti ancak filozofların yönetebileceğini yazmaktadır. Peki Osmanlı'nın yükselmeye başladığı o yıllarda devleti yönetecek filozoflar nasıl yetiştirilecekti? Saray Okulu vardı ancak bu okula gelecek öğrencilerin ilk ve orta öğrenimleri nerede verilecekti? İşte bu düşüncelerin neticesinde, II. Bayezıd, babası Fatih'in idealindeki okulu "Galata Sarayı Ocağı" adıyla kurarak Osmanlı Saray eğitiminin önemli bir parçasını oluşturmuş oluyordu.Galatasaray Lisesi – Beyoğlu – İstanbul


Galatasaray Lisesi, ne zaman askeri kışla oldu?


1675 yılına gelindiğinde ise, ocaktaki içoğlanlardan yeteneklileri saraya alınırken diğerleri süvari bölüklerine dağıtılır ve kurum on yıllığına tasfiye edilir. 1715 yılında yeniden açılan ocak, tekrar acemioğlanların eğitimini üstlenir.


1820 yılına dek Osmanlı'nın en önemli kurumlarından biri olan Galata Sarayı Medresesi bu yıldan sonra Tıbbiye ve Askeri Kışla olarak kullanılır.Tevfik Fikret, hangi yıllarda Galatasaray Lisesi müdürlüğü yaptı?


Galatasaray Lisesi – Beyoğlu – İstanbul
Tevfik Fikret SalonuSonraki yıllarda gün geçtikçe önemi ve işlevi artan kurum, Osmanlı'da Batılılaşma döneminin ve Tanzimat uygulamalarının bir sembolü olur. Çünkü bu kez de Osmanlı'da hukuksal, siyasal, ve sosyal alanda gerçekleştirilecek yenilikleri yaşama geçirecek aydın kadrolara ve bu kadroların yetiştirilmesi için, geleneksel eğitimin dışında batılı programları da bünyesinde barındıran bir eğitim kurumunua ihtiyaç vardır. Bu amaç doğrultusunda 1 Eylül 1868'de sultan Abdülaziz 'in katıldığı bir törenle Mekteb-I Sultani adıyla kurum yeniden faaliyete geçer. Dönemin Paris Büyükelçisi Cemil Paşa ile Hariciye Nazırı Fuad Paşa 'nın çabalarıyla kurum Fransa'daki lise eğitimine denk ve aynı kalitede öğrenci yetiştirir. Ve bu öğrencilerin arasında katolik, ortodoks ve musevi öğrenciler de vardır. 9 - 12 yaşlarında, öğretime başlayabilen bu öğrenciler dil durumlarına göre fransızca ya da türkçe hazırlık okumaktadırlar. 1908 yılında müdür Tevfik Fikret Bey 'in yaptığı yeniliklerle; ilk, orta ve lise için 3'er yıllık program hazırlanarak eğitim süresini 9 yıla çıkar. Ayrıca Farsça, Arapça, İtalyanca, Latince, Rumca, Ermenice ve Almanca dersleri isteğe bağlı olarak seçmeli ders statüsüne getirilirken, piyano ve keman dersleri de programa dahil edilir.Galatasaray Futbol Kulübü, Galatasaray Lisesi’nden nasıl doğdu?


Öte yandan 1905 yılında, Ali Sami Yen ve arkadaşlarından oluşan bir grup öğrenci Galatasaray Spor Kulübü'nü kurmuşlardır.Galatasaray Lisesi – Beyoğlu – İstanbul


Galatasaray Lisesi’ne kız öğrenciler ne zaman kabul edilir?


1924 yılında kurum, Galatasaray Lisesi adıyla ve Cumhuriyet devrimlerine uygun olarak eğitime başlar. Genel kültür dersleri Türkçe verilmeye başlar. 1965 yılında kız öğrenciler okula kabul edilir. Bir yıl sonra Mektebi Sultani'nin 100. Kuruluş yılı kutlamaları nedeniyle dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle liseyi ziyaret eder. 1975'de ise kurum, Anadolu Lisesi konumuna getirilir ve eğitim 8 yıl olur. Son olarak, 14 Nisan 1992 yılında Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal arasında imzalanan protokolle ilkokul ve üniversite eğitimini de kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) hayata geçirilir.Galatasaray Üniversitesi ne zaman kuruldu?


Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Kurum üniversite statüsünü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı Ilkokul ve Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır (K.m.1).Galatasaray Lisesi paralı mı? 


Galatasaray Lisesi bir Devlet okuludur. Ögrenciler SBS sonucu alınan puana göre yerleştirilirler. Bir yıl Fransızca hazırlık ve dört yıl lise eğitimi alırlar. Lise eğitiminde Fransızca dersi yanı sıra Ingilizce, Italyanca ve Latince dersleri vardır. Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji dersleri Fransızca olarak yapılır. Ögretim kadrosu Türk, Fransız ve Italyan öğretmenlerden oluşmaktadır.Okulda yatılılık imkanı bulunmaktadır. Yatılılık ücretine yemek ve yatakhane ücretleri dahildir. Maddi durumu bu ücreti karşılamak için elverişli olmayan öğrenciler Devlet Parasız Yatılılık ya da Galatasaray Eğitim Vakfı burslarına başvurabilirler. Burs başvurusu için gerekli bilgiler vakfımızın www.gev.org.tr adresli web sayfasında bulunmaktadır.


2011-2012 Ögretim yılında asil listeden yerleştirilen son ögrencinin puanı: 493.313 başarı sırası 438.


Yatılılık ücreti 1.taksidi : 1.125.-YTL

Gündüzlü ücreti 1.taksidi : 375.-YTLGünümüzde Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi kategorisinde, eğitim dili Fransızca, Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Latince olan bir devlet lisesidir. Lise, Milli Eğitim Bakanlığı, Fransız Hükümeti ve Galatasaray Vakfı’nca resmen tanınmış bir kurumdur. Galatasaray Lisesi bünyesinde her biri otuz öğrenci kapasiteli 54 sınıf, iki multimedya merkezi, her biri kırk öğrenci kapasiteli iki resim atölyesi, iki müzik odası, biri 250, öbürü 350 öğrenci kapasiteli iki toplantı merkezi, 30 bilgisayarlı bir bilgisayar laboratuvarı, bir tenis kortu, üç jimnastik salonu, bir futbol sahası, 15 kişilik revir, 250 kişilik kız öğrenci yurdu, 675 kişilik erkek öğrenci yurdu, her biri 400 kişilik üç büyük yemekhane yer almaktadır.Galatasaray Lisesi – Beyoğlu – İstanbul


Galatasaray Lisesi iletişim bilgileri nelerdir? Telefon: (0212) 249 11 00

Faks:(0212) 252 17 52

Web: www.gsl.gsu.edu.tr