Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Emlak konusunda bilim yapmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde açılan araştırma merkezinin adıdır. Enstitü, Türkiye'de türünün ilk ve tek örneği.Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma MerkeziGayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi nedir?Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin işbirliğiyle kurulan merkezdir. Merkezin yönetmeliği 21 Ocak 2013 Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanırken; GYODER ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü 23 Mayıs 2013 Çarşamba günü atılmıştır. Sektörün gelişimi için ihtiyaç duyulan araştırmaları tespit etmek, gerçekleştirmek, referans veriler üretmek ve sektöre vasıflı eleman yetiştirmek amacıyla kurulan merkezin müdürü Prof. Dr. İbrahim Baz, merkezin kuruluş amacını “Arazi geliştirmeden başlayıp arsa üretilmesine, kentsel tasarımdan plan yapımına, bina – çevre tasarımından bina üretilmesi ve hatta işletilmesine kadar çok sayıdaki mesleki uğraşının birlikteliğini içermektedir” sözleriyle açıklar.Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi hangi amaçlarla açıldı?Merkezin yönetmeliğinde amaçlar şu şekilde sıralanıyor;


- Gayrimenkul olgusunu çok boyutlu olarak incelemek,


- Üniversitede gayrimenkul konusundaki bilgi birikiminin Türkiye ölçeğinde yaygın kullanımını sağlamak, bu bilgi birikiminin kamu ve özel sektör etkileşimi içinde geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılmasını sağlamak,


- Araştırma, tasarım, eğitim ve uygulama birlikteliğini gerçekleştirmek,


- Gayrimenkul geliştirmeyi doğrudan ve dolaylı şekilde etkileyen teorik ve uygulamalı bölüm ve programlar arası interdisipliner araştırma, proje ve bilimsel etkinlik düzenlemek,


- Yapılan araştırmalar ve etkinliklerle Üniversitenin çeşitli birimlerindeki Merkezle ilgili çalışmaları zenginleştirmek, elde edilen bilgileri topluma aktararak farklı kültürlerle etkin etkileşim olanaklarının tanıtılmasını sağlamak.Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyet alanları neler? Merkezin faaliyet alanları şunlardır:


- Merkezin çalışma alanı olan gayrimenkul konusunun tüm bilimsel boyutlarını içeren fizik, sosyal bilgiler, ekonomi, finans, mühendislik, pazarlama, teknoloji, kültür, hukuk ve benzeri alanlarda konuyla ilgili çalışmalar yapmak,


- Gayrimenkul alanının sorunları kapsamında çok disiplinli, kuramsal ve uygulama alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme yapmak ve yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,


- Gayrimenkul konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kamu ve özel sektörde çalışan meslek adamları ve akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek,


- Gayrimenkul konusunda kamu ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma, inceleme, proje, danışmanlık ve benzeri işleri yapmak, bilimsel rapor ve benzeri teknik çalışmaları yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek,


- İlgili konularda bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,


- Kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,


- Enstitülerde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, gayrimenkul konusuyla ilgili çalışmalar yapmaya özendirmek ve desteklemek.Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi nasıl haber oldu? GYODER İlk Adımı Attı (Milliyet Gazetesi, Mayıs 2013) 


GYODER ve İstanbul Ticaret Üniversitesi gayrimenkul sektörüne uzman yetiştirmek ve ihtiyaç duyulan araştırma konularını belirlemek için ilk adımı attı.


GYODER Başkanı Aziz Torun, “Türkiye’nin ilk Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması ile birlikte, GYODER’in çalışmalarına akademik bir boyut da kazandırmış olacağız” dedi.


Prof. Dr. Nazım Ekren ise “GYODER ile yapacağımız işbirliğiyle gayrimenkul sektörünün gelişimine akademik birikimlerimizle katkıda bulunacağız” dedi.


Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER ve Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden İstanbul Ticaret Üniversitesi önemli bir işbirliğine imza atıyor. GYODER ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından sektörün gelişimi için ihtiyaç duyulan araştırmaları tespit etmek, gerçekleştirmek, referans veriler üretmek ve sektöre vasıflı eleman yetiştirmek amacıyla kurulan, Türkiye’nin ilk Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüteceği çalışmalara da yön verecek olan işbirliği protokolünün imzaları 23 Mayıs 2013’te atıldı.


İmza törenine GYODER Başkanı Aziz Torun, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, GYODER Eğitim ve Yayınlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Baz katıldı.


“Önce sektörümüz sonra ülkemiz kazanacak”


Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin imza töreninde görüşlerini dile getiren GYODER Başkanı Aziz Torun; “Türkiye’de son on yılda birçok alanda meydana gelen büyüme, gelişim ve değişim her faaliyet alanının vazgeçilmezi olan gayrimenkul sektöründe de ciddi bir transformasyona sebep oldu. Gayrimenkuldeki yeni şartlar ise bir çok alanda araştırma, saha çalışması ve insan kaynakları eğitimi gibi ihtiyaçları ortaya çıkardı. 


Sektörün en önemli temsilcisi olarak bize düşen görev de bu ihtiyaçlara cevap verecek projeler hayata geçirmek ve çözüm bulmak. GYODER olarak; konferanstan panele, eğitim seminerlerinden sektör buluşmalarına, zirve ve fuarlara kadar sektörü ilgilendiren ve yönlendiren bir çok etkinliğe imza atıyoruz. Bu işbirliği ile çalışmalarımıza akademik bir boyut da kazandırmış olacağız. İstanbul Ticaret Üniverstesi ile olan birlikteliğimizin ülkemiz ve sektörümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu proje ile kazanan önce sektörümüz sonra ülkemiz olacak” dedi.


İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren ise protokolle, gayrimenkul sektörünün gelişmesine katkıda bulunulacağı vurgusu yaptı. Ekren, “sektörün gelişimi için İTO’nun ilgili komitelerinden üniversitemize gelen böylesine önemli bir talebi akademik zeminde olgunlaştırdıktan sonra en iyi şekilde geliştirip hayata geçirmek için GYODER ile işbirliğine gidilmesi süreci başlatıldı. İşbirliğimizin neticesinde, üniversitemizin sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yüksek lisans programları, sürekli eğitim merkezi bünyesinde sertifikalı eğitim programları ile yeni kurduğumuz Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde araştırmalar yapacağız’ diye konuştu.


Yüksek Lisans Programı yapılabilecek


GYODER Eğitim ve Yayınlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin; “GYODER misyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda gayrimenkul sektörünün bilgi birikimi ve alışverişinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve gelişmesini temin etmek için bugüne kadar eğitim programları ve hazırladığı raporlar ile sektörün gelişimine olumlu katkılar sağlamıştır” dedi.


Yetgin konuşmasında ayrıca Gayrimenkul Ekonomisi ve İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans programı onayı alındığını belirterek bu programa GYODER’in öncelikle akademik unvanlı üyelerinin katkıda bulunacağını ve seminer derslerinin GYODER’in konusunda uzman üyeleri tarafından verileceğini söyledi.


Gayrimenkul geliştirmenin çok disiplinli bir çalışma birlikteliği gerektirdiğine dikkat çeken İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Baz ise “Arazi geliştirmeden başlayıp arsa üretilmesine, kentsel tasarımdan plan yapımına, bina – çevre tasarımından bina üretilmesi ve hatta işletilmesine kadar çok sayıdaki mesleki uğraşının birlikteliğini içermektedir” dedi.


Sözlerini sürdüren Baz: “Üniversitemizin sektörün önde gelen sivil toplum örgütüyle üniversitemiz arasında ortak 

çalışmalar yapılarak faydalar üretilmesi üzere işbirliğine gidilmesiyle bu alanlardaki sorunların çözümüne ve projelerin geliştirilmesine akademik bakışın ve katkının getirileceği tartışılmaz bir gerçektir. Bununla birlikte, bu iş birlikteliğinin akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesine de katkı sağlayacağı da şüphesizdir. Akademik ve sektörün uzman kadrolarının işbirliği gayrimenkul geliştirmede yeni, uygulanabilir, katma değeri yüksek plan, proje geliştirme ve uygulama yaklaşımlarını da beraberinde getirecek ve kentlerimizin gelişmesine, yaşanabilir ve yarışan kentler haline dönüşmelerine zemin oluşturacak ve katkı sağlayacaktır” dedi.


Yeni eğitim döneminde tezli yüksek lisans programlarına destek verilecek


Protokol çerçevesinde GYODER, sektör uygulamasına yönelik ders/program içeriklerinin geliştirilmesi, proje ve tez çalışmalarının yönlendirilmesi, uygulamacı temin edilmesi, üniversite öğrencilerinin uygulama stajlarının yaptırılması konularında destek verecek. Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek ilgili alanlardaki sertifika programlarında lisansüstü programları için GYODER üyelerine özel yüzde 25 indirim yapılacak.


Ayrıca Prof. Dr. Yusuf Tuna’nın müdürlüğünü üstlendiği İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yeni eğitim döneminde başlatılması planlanan gayrimenkul geliştirme kapsamındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarıyla başlatılan işbirliği sürecine destek verecek.Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğinde hangi maddeler var?


21 Ocak 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:


İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Gayrimenkul olgusunu çok boyutlu olarak incelemek,

b) Üniversitede gayrimenkul konusundaki bilgi birikiminin Türkiye ölçeğinde yaygın kullanımını sağlamak, bu bilgi birikiminin kamu ve özel sektör etkileşimi içinde geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılmasını sağlamak,

c) Araştırma, tasarım, eğitim ve uygulama birlikteliğini gerçekleştirmek,

ç) Gayrimenkul geliştirmeyi doğrudan ve dolaylı şekilde etkileyen teorik ve uygulamalı bölüm ve programlar arası interdisipliner araştırma, proje ve bilimsel etkinlik düzenlemek,

d) Yapılan araştırmalar ve etkinliklerle Üniversitenin çeşitli birimlerindeki Merkezle ilgili çalışmaları zenginleştirmek, elde edilen bilgileri topluma aktararak farklı kültürlerle etkin etkileşim olanaklarının tanıtılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanı olan gayrimenkul konusunun tüm bilimsel boyutlarını içeren fizik, sosyal bilgiler, ekonomi, finans, mühendislik, pazarlama, teknoloji, kültür, hukuk ve benzeri alanlarda konuyla ilgili çalışmalar yapmak,

b) Gayrimenkul alanının sorunları kapsamında çok disiplinli, kuramsal ve uygulama alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme yapmak ve yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

c) Gayrimenkul konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kamu ve özel sektörde çalışan meslek adamları ve akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Gayrimenkul konusunda kamu ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma, inceleme, proje, danışmanlık ve benzeri işleri yapmak, bilimsel rapor ve benzeri teknik çalışmaları yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek,

d) İlgili konularda bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

e) Kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

f) Enstitülerde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, gayrimenkul konusuyla ilgili çalışmalar yapmaya özendirmek ve desteklemek.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı usul uygulanır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür Yardımcısı, Merkezin Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Müdür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin ve Merkeze bağlı birim ve laboratuvarların ve personelin düzenli çalışmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak,

ç) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun incelemesine sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Senatonun Üniversite öğretim üyeleri arasından seçeceği ve Rektörün üç yıl için görevlendireceği beş öğretim üyesiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların veya kurumları dışında üç aydan fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2)Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü de toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceler ve Rektörün onayına sunar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet yılı sonunda sunacağı faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesine yardımcı olmak,

b) Yönetim Kurulunca uygun görülüp onaylanan faaliyet raporu ve çalışma programını Senatoya sunmak,

c) Merkezin çalışmalarına ait bütçeleri ve bir sonraki yıla ait bütçe tasarılarını incelemek,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma ve uygulama gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

d) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak,

g) Merkeze gelen her türlü iş ve işlemleri görüşerek karar vermek ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

Çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde kurulacak çalışma ve uygulama birimleri ve bunların çalışmalarında kullanılacak laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler, Müdürün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından belirlenir.

(2) Birimlerde görev alacak öğretim ve araştırma elemanlarının görevlendirilmesi Yönetim Kurulunun önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından yapılır. Birim yöneticileri, görevlendirilen öğretim ve araştırma elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Birim yöneticileri onaylanmış çalışma planlarını uygulamaktan Yönetim Kurulu ve Müdüre karşı sorumludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iletişim bilgileri neler? İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilgileri


Danışma Hattı: 444 04 13

Eminönü Yerleşkesi [Merkez Yerleşke]

Adres : Ragıp Gümüşpala Caddesi, No: 84, Eminönü 34378, İstanbul

Telefon : +90 (212) 511 41 50

Fax : +90 (212) 511 41 88

e -posta : rektorluk@iticu.edu.tr


Küçükyalı Yerleşkesi

Adres : Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul

Telefon : +90 (216) 489 18 88

Fax : +90 (216) 489 02 69


Sütlüce Yerleşkesi

Adres : Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul

Telefon : +90 (212) 314 41 00


Üsküdar Yerleşkesi

Adres : Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cad. İsmail Dümbüllü Sok. No:2, Üsküdar 34672, İstanbul

Telefon : +90 (216) 553 94 22

Fax : +90 (216) 553 91 03


Bursa

Adres : Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Kumova Plaza Kat: 5 Nilüfer, BURSA

Telefon : +90 (224) 452 07 23-24

Fax : +90 (224) 452 07 26


Web Adresi: www.iticu.edu.tr