Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noter zorunluluğu!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,


Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme oluyor. 


Satıcı ile alıcı arasında yapılan konut satış sözleşmesi olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması gerekiyor. 


Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noter zorunluluğu

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noterde hazırlanmış olması zorunlu oluyor. Bu durum Türk Medeni Kanunu kapsamında şu şekilde düzenleniyor:


Türk Medeni Kanunu

Madde 706: “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmî şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.”


Yukarıda da görüldüğü gibi bir taşınmazın satışı sürecinde kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kuruluyor. 


Aksi hâlde sözleşme geçersiz oluyor. Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremiyor.


Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemiyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com