Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gayrimenkul Sektörü ve İstanbul Konut Piyasası Saha Araştırması

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından yapılan ve 12 Aralık 2013’te sonuçları açıklanan araştırmadır. Gayrimenkul Sektörü ve İstanbul Konut Piyasası Saha Araştırması 2013 raporuna göre halkın üzde 76’sı yüksek bina istemiyor.Gayrimenkul Sektörü ve İstanbul Konut Piyasası Saha AraştırmasıGayrimenkul Sektörü ve İstanbul Konut Piyasası Saha Araştırması’nndan çıkan sonuçlar neler?


Hızlı bir dikey büyümenin yaşandığı günümüzde rezidans ve gökdelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gerek arsa kıtlığı gerekse de artan nüfus yüksek binaları kaçınılmaz kılarken, bir taraftan da yükseklikle ilgili tartışmalar sürüp gidiyor. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından yapılan araştırma sonuçları da bu durumu rakamlarla destekliyor. Rapora göre Türk halkının yüzde 76’sı yüksek binaları istemiyor. Yüzde 24’ü ise bu durumdan rahatsız değil.Görüntü kirliliği raporda nasıl yer aldı?


Rapora göre insanların yüksek binaların yapımından rahatsız olmalarının en büyük nedeni görüntü kirliliği yaratıyor olması. Gerekçeler arasında yine doğal dengenin bozulması, güvenli olmaması, sağlıklı değil, kentin dokusunu zarar veriyor ve sosyal ilişkileri zedeliyor gibi faktörler yer alıyor. 


Yüksek binalardan rahatsız olma eğilimi bakımından kadınlar ve erkekler arasında önemli bir fark olmasa da rakamlara göre kadınlar bu durumdan erkeklere göre daha fazla rahatsız. 


Gayrimenkul Sektörü ve İstanbul Konut Piyasası Saha Araştırması raporuna göre eğitim seviyesi yükseldikçe yüksek binaların inşasından rahatsızlık duyarların oranı da genel olarak artıyor. Bu oran işsizler, kariyer meslek sahipleri ve memurlarda görece daha yüksek olurken iş adamları ve kadınlarda daha düşük. Hangi yaş grubu yüksek binaları seviyor?


Rapora göre yüksek binalardan rahatsız olanların oranları 25-34 yaş aralığında en düşük, 45-54 yaşa aralığında ise en yüksek. Buna göre 25-34 yaş grubunun yüzde 60,8’i, 35-44 yaş grubunun yüzde 78,6’sı, 45-54 yaş arasının yüzde 80,5’i, 55-64 yaş grubunun yüzde 71,0’ı, 65 ve üstü yaş grubunun ise 78,3’ü yüksek binaların inşa edilmesinden rahatsız. Yine genel olarak hane geliri yükseldikçe rahatsız olanların oranı da yükseliyor. Kule ve gökdelenler İstanbul silüetini bozuyor mu?


Emlakkulisi.com’dan Şengül Kırmızıtaş’ın 12 Aralık 2013 tarihli haberine göre; araştırma kapsamında ankete katılanlara “İstanbul’da yapılan kule ve gökdelenlerin İstanbul’un siluetine olan etkisi” hakkında görüşleri de sorulmuş. Bu doğrultuda ankete katılanların yüzde 60,9 yüksek yapıların İstanbul’un siluetine zarar verdiğini düşünüyor. Sadece yüzde 25,8’i zarar vermediğini düşünüyor.