Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gayrimenkul Yatırım Ortakları Tebliği'nde değişklik!

Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..


Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında, geçici 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan “31 Aralık 2017” ibaresi “31 Aralık 2019” olarak değiştirildi.


Tebliğ ile, geçici madde ile belirlenen kar dağıtımına ilişkin geçiş hükmünde yer alan tarih uzatıldı. Bu tarih, daha önceki tebliğde 31 Aralık 2017 olarak belirlenmişti.


Buna göre, ortaklıklar, paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce nakit kar payı dağıtımı yapamayacak. Bu hüküm, altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar için 31 Aralık 2019'a kadar uygulanmayacak.


TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:


GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR


TEBLİĞİ (III-48.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-48.1.c)


MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.