Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gayrimenkuller için vergi dönemi başladı!

Gayrimenkul sahipleri için vergi dönemi bugün başladı. Bugün itibariyle ödenecek ve beyanname verilecek vergiler emlak vergisi, çöp vergisi, değer artış kazancı vergisi ve kira gelir vergisi olarak sıralanıyor.


Gayrimenkul sahipleri için vergi dönemi bugün başladı. Bugün itibariyle ödenecek ve beyanname verilecek vergiler emlak vergisi, çöp vergisi, değer artış kazancı vergisi ve kira gelir vergisi olarak sıralanıyor.


1. EMLAK VERGİSİ (1 MART-31 MAYIS)

Emlak vergisini gayrimenkulü olan herkes ödüyor. Her sene ödenmesi gereken emlak vergisini gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler ödüyor. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Vergide tek mesken muafiyeti de bulunuyor. Kanunen 200 metrekare büyüklüğü geçmeyen ve geliri olmayan tek ev sahipleri bir dilekçe ile belediyeye müracaat ederek emlak vergisi ödemelerinden muaf olabiliyor.


Emlak vergisi oranları

Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


2. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (1 MART-31 MAYIS)

Çevre temizlik vergisi, belediye gelirleri arasında olup, belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödeniyor. Vergiyi konut ve işyeri kullanıcıları ödüyor. Konutların vergisi, su faturasına yansıtılırken, işyerinde bu verginin belediyeye giderek ödenmesi gerekiyor.


Arsa ve araziler için ödenmeyen çevre temizlik vergisi, aynı zamanda kullanılmayan boş gayrimenkuller için de ödenmiyor. Ancak kullanılmayan işyerinin belediyeye bildirilmesi gerekiyor.


3. DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİSİ (1-31 MART)

Değer atış kazancı vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre ödeniyor. Edinim tarihinden itibaren 5 sene içerisinde gayrimenkulün satılarak istisna tutarından yüksek gelir elde edilmesi halinde bu vergi ödeniyor. İkinci taksitlerin Temmuz'da ödendiği değer artış kazancında ödemeler vergi dairesine yapılıyor.


4. KİRA GELİR VERGİSİ (1-31 MART)

Kira gelir vergisini, 2016 yılı içinde kira geliri elde eden kimseler ödüyor. Vergiyi konutta 3 bin 800 TL'den işyerinde ise 30 bin TL'den yüksek gelir elde edenler ödüyor. Bu sınırın altındaki gelirler için vergi sorumluluğu doğmuyor. Kira gelir vergisi için 25 Mart'a kadar beyanname veriliyor. Beyan ve ödeme işlemleri vergi dairesinden yapılıyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com