Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gayrimenkullerde e-haciz dönemi!

Gelir İdaresi Başkanlığı, kısa sürede vergi dairelerinin gayrimenkulleri elektronik ortamda haczedebilir hale geleceğini kaydetti.


Gelir İdaresi Başkanlığı'nın üzerinde çalıştığı gayrimenkullere internet ortamında haciz uygulanmasına ilişkin çalışmalar tamamlanıyor.


Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; GİB ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 22 Kasım 2018 yılında imzalanan GİB’in 2018 faaliyet raporunda şu ifadeler kullanıldı: “Kısa bir süre içinde vergi dairelerinin gayrimenkulleri elektronik ortamda haczedebilir hale gelmesi mümkün olacaktır.”


e-Haciz projesiyle 6183 sayılı Amme Alacakları yasasına göre düzenlenen haciz bildirileri internet ortamından yapılabiliyor. GİB, vergi daireleri adına e-haciz uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda haciz bildirimi yapıyor. 

Tebligatlar bankalar tarafından uygulanıyor ve vergi dairesi hesaplarına yatırılıyor.


Vergi dairesi müdürlükleri tarafından düzenlenen haciz bildirilerinin elektronik ortamda e-imzalı olarak ilgili kurumlara gönderilmesi ve takipli borçların hızlı tahsil edilebilmesi için teknolojik alt yapısı uygun olan bankalar, finans kurumları ve diğer kurumlarla e-haciz protokolleri düzenleniyor.

 

Gayrimenkullerin de e-haciz yöntemiyle haczedilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. GİB’in raporunda, elektronik ortamda yapılmasına ilişkin olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol yapıldığı belirterek, kısa süre içinde gayrimenkullerin elektronik ortamda haczedilebilir duruma geleceği belirtti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından sicil kaydı tutulan gemilerin, amme borçlularının borcu nedeniyle vergi daireleri tarafından elektronik ortamda haczedilebilmesiyle ilgili çalışmalara devam ediyor.