Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gayrimenkulün muvazaalı satışı iptal edilir mi?

Kimi zaman gayrimenkullerin satışı muvazaalı olarak yapılabiliyor. Peki, hayrimenkulün muvazaalı satışı iptal edilir mi? Gayrimenkulün muvazaalı satışı nasıl iptal edilir?


Gayrimenkulün muvazaalı satışı iptal edilir mi?


Muvazaa, gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlem olarak karşımıza çıkıyor.


Borçlar Kanunu gereğince; Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınıyor.


Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu işlemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamıyor.


Peki, gayrimenkulün muvazaalı satışı iptal edilir mi? Gayrimenkulün muvazaalı satışı nasıl iptal edilir?


Muris muvazaası davası miras bırakanın ölümünden sonra açılabiliyor. Dava için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilebiliyor. 


Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilyor. Gayrimenkulün muvazaalı satışı iptali dava dilekçesi şu şekilde sıralanıyor;


Gayrimenkulün muvazaalı satışı iptali dilekçesi:


...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI             :

VEKİLİ             :

DAVALI             :


KONU               : Tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden ibarettir.


DAVA DEĞERİ       : … TL


AÇIKLAMALAR       :

1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni haberdar olmuştur.


2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen Müvekkilin miras bırakan annesi  oldukça düşük bir  bedelle mal kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER        : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederiz. .../…/…


Davacı Vekili

Av.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com


Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları