Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Geçici müteahhitlik belgesi başvuru dilekçesi örneği!

Bir arsa üzerinde bina inşa edecek olan kimselerin müteahhitlik belgesi almaları gerekiyor. İşte geçici müteahhitlik belgesi başvuru dilekçesi örneği..


Bir arsa üzerinde bina inşa edecek olan kimselerin müteahhitlik belgesi almaları gerekiyor. Sadece kendi arsası üzerinde inşaat yapacak olan kimselere ise geçici müteahhitlik belgesi veriliyor. 


Bu durum, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu oluyor. 


İnşaat işinde çalışan ve belge sahibi olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekiyor. 


Cezalı duruma düşülmemesi adına, sahip olunması gereken Geçici Ustalık Yetki Belgesini için bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekiyor. Geçici müteahhitlik belgesi başvuru dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Geçici müteahhitlik belgesi başvuru dilekçesi örneği:


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                               

.........


Yapım İşlerinde …………………………………………..Ustası olarak çalışmaktayım.

“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında  Yönetmelik”  uyarınca Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak istiyorum.


Gereğini arz ederim.

 

 ……/……/ 20….

                                                                                         

Adı Soyadı 

İmza

ADRES                :

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………


TC Kimlik No :

Ev / İş Telefonu

Cep Telefonu :

e-posta Adresi : 

Eğitim Durumu :EKLER:
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com