Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Geçici site yönetimi nedir?

Kimi zaman sitelerde toplu yapı temsilciler kurulu oluşmadan geçici site yönetimi kurulabiliyor. Peki, geçici site yönetimi nedir? Sitede geçici yönetim nasıl oluşturulur?


Bir veya birden çok imar parseli üzerinde kurulan konut siteleri bünyesinde;  belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı barındırıyor.


Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. 


Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz. 


Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilir. Taşınmaz mal tamamlandıktan sonra yönetim de kurulabiliyor.


Ancak kimi zaman sitelerde toplu yapı temsilciler kurulu oluşmadan geçici site yönetimi kurulabiliyor. Peki, geçici site yönetimi nedir? Sitede geçici yönetim nasıl oluşturulur?


Geçici site yönetimi 


Yönetim plânında toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar, bu kurulun görevlerini üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluşması için gerekli girişim ve çağrılarda bulunmak üzere, bir geçici yönetim kurulması öngörülebilir. 


Bu takdirde yönetim plânında geçici yönetimin nasıl oluşacağına ve ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin hükümlere yer verilir. Geçici yönetim en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebilir. Bu süre, her halde toplu yapı kapsamındaki ilk yapı ruhsatının alınmasından itibaren on yıl geçmekle sona erer. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com