Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Geçmiş yılların kira gelirleri için vergi ne zaman ödenir?

Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Metin Taş bugünkü yazısında "kira geliri elde etme" konusunu ele aldı. Taş yazısında "Geçmiş yılların kira gelirleri için vergi ne zaman ödenir?" sorusunu yanıtladı..


Kira gelirlerinde elde etme, tahsil esasına bağlıdır. Yani 2016 yılına ilişkin kira bedellerinin 2016 yılında tahsil edilmiş olması halinde, tahsil edilen kira bedelleri 2016 yılının geliri sayılır.


Geçmiş yıllardan kalan kira alacaklarından tahsilat yapılırsa, bu tahsilat, tahsilatın yapıldığı yılın hasılatı sayılır. Örneğin 2015 yılının kirasının 2016 yılında tahsil edilmesi halinde, 2016 yılı geliri sayılarak 25 Mart akşamına kadar verilecek gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekiyor.


Bazı durumlarda kiracı, gelecek yıllara ait kira bedellerini de peşin olarak öder. Peşin tahsil edilen gelecek yıllara ait kiralar, tahsil edildikleri yılın değil, ait olduğu yılın hasılatı sayılır ve bu hasılatın ilgili yıllarda beyanı gerekir.


Örneğin, 2016 yılı Mayıs ayında 01.05.2016-30.04.2018 tarihleri arasındaki iki yıllık dönem için aylık 2.000 TL’den kiraya verilen gayrimenkulün iki yıllık kirasının (48.000 TL) peşin tahsil edilmesi halinde, kira bedelinin;


- 2016 yılına ilişkin olan 8 aylık kısmı (16.000 TL) 2016 yılının kira geliri olarak 1 - 25 Mart 2017 tarihinde,


- 2017 yılına ilişkin olan 12 aylık kısmı (24.000 TL) 2017 yılının kira geliri olarak 1 - 25 Mart 2018 tarihinde,


- 2018 yılına ilişkin olan 4 aylık kısmı (8.000 TL) ise 2018 yılının kira geliri olarak 1 - 25 Mart 2019 tarihinde, beyan edilecek.


Bankadan ödenirse...


Yaklaşık 9 yıl önce yapılan düzenleme ile elden kira ödeme devri kapandı. 500 TL ve üzerindeki konut kiraları ile tutar sınırlaması olmaksızın işyeri kiralarının banka veya PTT aracılığı ile ödenmesi gerekiyor. Kiranın banka veya PTT’ye kiralayan adına yatırıldığı tarihte kira bedeli tahsil edilmiş sayılır.


Kira bedelinin kiralayan (mal sahibi) adına icra dairesine yatırılması durumunda ise kiralayanın bilgisi olması koşulu ile kiranın ödendiği tarihte, kira bedeli tahsil edilmiş sayılır. Kira, kiralayanın onayı ve bilgisi olmadan yatırılmışsa, icra dairesi kiralayana yazı ile tebliğ eder. Bu durumda kira bedeli kiralayanın haberdar olduğu tarihte tahsil edilmiş sayılıyor.


Beyan edilmezse ne olur?


Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, konut kira geliri istisnasından yararlanılamaz.


Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve kira geliri takdir komisyonunca takdir edilir.


Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Ayrıca, gecikilen her ay için yüzde 1.40 oranında gecikme faizi talep edilir.


Bu şekilde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizi, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Ödenmediği takdirde, vergi dairesince, geciken her ay için (ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır) ayrıca yüzde 1.40 oranında gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsili yoluna gidilir.


Milliyet/Uzmanpara