Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gelir vergisinde matrah artırımı!

25 Kasım 2016 tarihine kadar ilgili mercilere müracaat edilmesi halinde vergi borçları yapılandırılabiliyor. Peki, gelir vergisinde matrah artırımı nasıl yapılır?


25 Kasım 2016 tarihine kadar ilgili mercilere müracaat edilmesi halinde vergi borçları yapılandırılabiliyor. Mükelleflerin 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahlarını/vergilerini, Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları, Belli bir oranda vergi ödemeleri, halinde, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.


Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını, aşağıdaki tablolarda belirlenen ilgili yıllardaki matrah artırım oranlarından az olmamak üzere artıracaklardır. 


Artırımda bulunulan yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir. 

› Yılın belli bir kısmında faaliyette bulunmuş mükellefler, 

› Daha önce mükellefiyet tesis ettirmemiş kişiler de, matrah artırımında bulunabilecektir. Artırılan matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecektir. 


Ancak, 

› Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergileri zamanında beyan ederek ödemiş, 

› bu vergi türleri için Kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacaktır. Artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.