Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gerçek gider yöntemi hesaplama örnekleri!

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, gerçek gider yöntemi seçilebiliyor. İşte gerçek gider yöntemi hesaplama örnekleri..


Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor. Bu yöntemler arasında gerçek gider yöntemi de yer alıyor.


Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemiyor.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor. Peki, gerçek gider yöntemi nasış hesaplanır?


Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde

İndirilecek Giderin Hesaplanması


Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.


Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.


İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat*

Toplam Hasılat

(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası


Örnek: 

Bayan (D), sahibi olduğu konutu 2015 yılında kiraya vermiş olup, 30.000 TL kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, 7.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir.


Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 7.000 TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır.


Vergiye Tabi Hasılat = 30.000 – 3.600 = 26.400 TL

İndirilebilecek Gider = (7.000 x 26.400) / 30.000 = 6.160 TL
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com