Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gölbaşı Belediyesi'nden 8 milyon TL'ye satılık arsa!

Gölbaşı Belediyesi, Virancık Mahallesi'ndeki arsasını ihale usulü ile satıyor. İhale 8 Şubat'ta yapılacak..


Gölbaşı Belediye Belediyesi Virancık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ticaret imarlı arsasını ihale ile satışa sunuluyor. Muhammen bedeli 8 milyon 66 bin TL olarak belirlenen arsa için ihale 8 Şubat'ta saat 14:00'te yapılacak.TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.


1- İhale 08/02/2018 Perşembe günü saat 14:00'da Sahil Caddesi No:3'deki Belediye Hizmet Binasında encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.


2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Sahil Caddesi No:3'deki Belediye Hizmet Binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.


3- İstekliler şartnamede ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler:


- Kimlik ve yetki belgeleri

- Yer görme belgesi

- İkametgah belgesi

- Şartname alındı makbuzu

- Teklif mektubu

- Taşınmaz mal satış şartnamesi

- Teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat MektubuGölbaşı Belediyesi