Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gönül Karademir kimdir?

Mimar Gönül Kardemir Türkeri kimdir? Mimar Gönül Kardemir Türkeri, bugüne kadar hangi işlere imza attı?


Gönül Kardemir Türkeri, 2012 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 


Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim dalında yüksek lisans yapmış, ulusal ve uluslararası mimarlık ve tasarım yarışmalarına katıldı. 2016 yılında kurduğu Gönül Karademir Mimari Danışmanlık firmasıyla mimarlık mesleğine devam ediyor.


Karamürsel Belediyesi Balık Adası Sosyal Tesisleri Projesi

İbrahim Türkeri ve Gönül Karademir Türkeri tarafından tasarlanan sosyal tesis yapısının inşaatı 2018 yılında tamamlandı.


Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:


Marmara Depremi sonrası Karamürsel kıyı şeridinin devamlılığında topoğrafik nedenlerle oluşagelen proje alanı, mevcut durumu itibari ile tüm düzenleme çalışmalarına rağmen balıkçıların ihtiyacını karşılayamayan, kıyı sürekliliğinden kopuk ve kıyı kullanımını zenginleştirmeyen artifactlardan oluşmaktadır. Bu doğrultuda yerel yönetim, balıkçıların balıklarını satabileceği ve Karamürsel mutfağının sergilenebileceği bir alan olarak bu kıyı parçasını kente kazandırma kararı almıştır.


Müdahalenin temel dayanağı olarak, ada üzerinde yeni bir zemin örgütlenmesi ile kıyı sürekliliğinin tanımlı bir devamı olan dış mekânlar sistemi önerilmiştir. Böylelikle fiziki çevrenin daha nitelikli kullanımına izin vereceği öngörülerek kentin gündelik hayatına ve kıyı ile olan ilişkilerine eklemlenen açık ve yarı açık alanlar tahayyül edilmiştir. Program gerekliliklerini yerine getirirken, dış mekân oluşumunun çevresel ilişkilere katkı sağlayacak kentsel bir mekân üretilmesi amaçlanmıştır.


Servis ilişkilerini ve kapalı mekân kurgusunu üstlenen ana kütle kıyıya lineer olarak konumlandırılmıştır. Kentin kıyıya dik uzanan sokakları referans alınarak çelik konstrüksiyondan oluşan parçalı bir bünye önerilmiştir. Bu parçalı kurgu ile kıyının geride kalan kısımlarının görüntüsü engellenmemiş ve kuzey rüzgârlarına karşı dayanımı sağlanmıştır. Ana omurganın uzantıları olan ve açık alan ilişkilerine eklemlenen teraslar da aynı sürekliliğe dahil olmakta ve çelik konstrüksiyondan oluşmaktadır. İnşai faaliyet süresince sürdürülebilir malzeme kullanımı, üretim sürecinin temel dayanak noktasını oluşturmaktadır.