Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Götürü

Taşınmaz malın yapımına başlanılmadan belirlenen fiyat karşılığında yüklenici firmaya taşınmazın yaptırılması için hazırlanan sözleşmedir.Götürü nedir?


Taşınmaz malın yapımına başlanılmadan fiyatının belirlenmesi ve bu fiyat karşılığında yüklenici firmaya taşınmazın yaptırılması için hazırlanan sözleşmeye denir.


Götürü gider usulü nedir?


Mülkiyet sahibinin bildirimde bulunacağı yıllık kira gelirini götürü olarak hesaplanan gider tutarının indirilmesi biçimindeki vergi matrahı hesaplama yöntemine götürü gider usulü deniliyor. Yani; mükelleflerin beyan ettikleri kira gelirinden, varsa istisna tutarı düşüldükten sonra kalan kısmın % 25'i gider olarak indirilmektedir.


GötürüGötürü Gider Usulünde indirilecek giderler nelerdir?


1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su, asansör giderleri,

2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan idare giderleri,

3. Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

4.  Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap (edinme) yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5'i (iktisap bedelinin yüzde 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmaz),

5. Kiraya verenler tarafından ödenen emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle, belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

6. Amortismanlar,

7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri,

8. Kiraya verenin ödediği bakım ve idame giderleri,

9. Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer giderler,

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin, kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, 

11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, yasaya ya da mahkeme ilamına dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, brüt kira tutarından indirilir.


Götürü Vergi ne demek?


Vergi mükellefinin genel durumunu göz önünde bulundurarak ödeyeceği vergilerin belirlenmesine götürü vergi denmektedir.