Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Günlük konut kiralamalarına banka zorunluluğu geldi!

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile günlük konut kiralamalarına banka zorunluluğu geldi..


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 9 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tebliğ ile günlük konut kiralamalarına banka zorunluluğu geldi. Uygulama 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek.


Tebliğ kapsamında konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin  banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlu olacak.


Buna göre, tutara bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında elde edilen gelirin banka veya PTT aracılığı ile ödenmesi gerekecek. 


TEBLİĞ METNİ


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 298)


MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com