Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gurbetçilerin ve Yabancıların Veraset Vergisi!

Kurtulus Partners Vergi Uzmanı Mustafa Bey, veraset vergisi ile ilgili yazı dizisi kaleme aldı. İşte, gurbetçilerin ve yabancılar veraset vergisi ile ilgili merak ettiği her şey...


Bölüm 2: Muris ve varisin her ikiside yabancı ülke vatandaşı olması durumunda:

Yazı dizisinin bu bölümünde yabancı ülke mukimi T.C. vatandaşı olmayan murisin Türkiye ve Türkiye dışındaki mallarının yabancı ülke mukimi T.C. vatandaşı olmayan varislere intikalinde veraset intikal vergilendirilmesi 4 maddede anlatılacaktır.

 

1. T.C. vatandaşı olmayan ölen şahıstan, Türkiye’de bulunan mal ve hakları yabancı ülke mukimi T.C.  vatandaşı olmayan varislere intikal ederse veraset intikal vergilendirmesi nasıl olacak ?


V.İ.V kanunun 1. md göre Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla bir şahıstan diğer şahsa intikali V.İ.V’ne tabidir muris ve varis yabancı ülke vatandaşı da olsa Türkiye’de bulunan mallar için  varisler tarafından Türkiye’de beyanname vermeleri gerekir.


Türkiye’de bulunan mal ve haklar için yabancı ülke vergi idaresine V.İ.V beyannamesi verilse de bu durum Türkiye’de V.İ.V beyannamesi verme mecburiyetini ortadan kaldırmaz.


2. Bu durumda murisin yabancı ülkede bulunan mal ve hakları için veraset intikal vergilendirmesi nasıl olacaktır

Muris ve varis yabancı ülke tâbiyetinde ise ve intikal eden mal ve haklar yabancı ülkede bulunuyorsa bunlar için Türkiye’de V.İ.V. beyannamesi verilmez.


3. Türkiye’de bulunan mal ve haklar için V.İ.V. beyannamesi kim tarafından ne zaman verilir?

Ölüm yabancı bir ülkede mirasçılarda aynı yabancı ülkede mukim olması halinde, V.İ.V. kanunu 9 md. göre varisler tarafından ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde Türkiye’de verilmesi gerekmektedir.


4. Murisin ve varisin her ikisi de yabancı ülke mukimi ve tâbiyetinde olması istisna uygulanmasına engel midir ?

Hayır engel değildir, istisna uygulanır. V.İ.V. kanunu 4. md. istisna uygulamasında T.C. uyruğu veya yabancı ülke uyruğu ayrımı bulunmamaktadır. 


İstisna her mirasçıya uyruğuna bakılmaksızın ayrı ayrı uygulanır.


Bölüm 1: Yazı dizisinin 1 bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Murisin yabancı ülke vatandaşı, varisin T.C vatandaşı olması hali)

 

Vergi Uzmanı

Mustafa Bey

Kurtulus Partners


Yazara mustafa@kurtuluspartners.com  adresinden ulaşabilirsiniz.