Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

GYODER

Gayrimenkul sektöründe yer alan firmaların temsilcikleri ve üyelikleri ile kurulmuş olup, Türkiye gayrimenkul sektörünü geliştirmeyi hedefleyen bir dernektir.GYODER nedir?


Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin kısaltmasıdır. 


Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı nedir?


Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve bu Tebliğ’de izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumlarıdır.


GYODER Başkanı kimdir? 


GYODER
GYODER Başkanı Aziz Torun


GYODER’in 23 Ocak 2013 Çarşamba günü Tekfen Towers Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim belirlendi. Aziz Torun’un GYODER Başkanlığa getirildiği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Ahmet Akbalık, Musa Aykaç, Ersun Bayraktaroğlu, Dr. M. Emre Çamlıbel, Neşecan Çekici, Ömer Faruk Çelik, Uğur Dumankaya, Özlem Gökçe, Işık Gökkaya, Hakan Kodal, Haluk Sur, Özcan Tahincioğlu, Turgay Tanes, Doç. Dr. Feyzullah Yetgin.  Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri’ne ise Füsun Yılmaz, Melda Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Gürsel Öngören, Cansel Turgut Yazıcı ve Pınar Ersin Kollu seçildiler.


Aziz Torun’dan önce GYODER’e Işık Gökkaya başkanlık ediyordu.


GYODER

GYODER Yönetim Kurulu Üyeleri 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın amaçları nelerdir?


- Getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapmak,

- Gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak,

- Portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek,

- Gayrimenkul alım satım kazançları elde etmek


Gayrimenkul yatırım ortaklığına ortak olmanın yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir?


- Ortaklığın elde ettiği kardan payına düşen kısmını alma hakkı,

- Ortaklığın tasfiyesi halinde tasfiye payı hakkı,

- Ortaklığın kendi kaynaklarından yapacağı sermaye artırımı nedeniyle çıkaracağı paylarını bedelsiz olarak alma hakkı,

- Ortaklığın sermaye artırımında yeni payları edinmede öncelik (rüçhan) hakkı,

- Genel kurul toplantılarına katılma, konuşma ve öneride bulunma hakkı,

- Genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı,

- Ortaklığın faaliyetleri ve hesapları hakkında bilgi alma, inceleme ve denetleme hakkı.


GYODER nasıl kuruldu?


1999 yılında kurulan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün tanıtımı, gelişimi için temsilcileri ile çalışmaktadır. Gayrimenkul sektörü hakkında eğitim vermekte ve şirketleri gelişmeye teşvik etmektedir. 250’yi aşan üyesi bulunan GYODER gayrimenkul hukuku, gayrimenkule dayalı enstrümanlar, gayrimenkul finansmanı ve ipotekli konut kredileri konusunda bilgiler vermektedir. Ayrıca; gayrimenkul endeksleri, gayrimenkulde gelişen pazarlar, imar mevzuatı, kamu yönetimi yasa tasarısı, kadastro mevzuat uygulaması, tapu işlemleri uygulamaları, değerleme hizmetleri, proje yönetimi konularında, ulusal ve uluslararası tartışma ve eğitim platformları yaratmakta, MIPIM, Barcelona Meeting Point, FannieMae ve Nareit gibi gayrimenkulün uluslararası markaları arasında da Türkiye’yi temsil eden bir dernek statüsündedir.


GYODER'i hangi firmalar kurmuştur?


1. Alarko GYO,

2. Avrupa Amerika Holding,

3. Bayraktar GYO,

4. Ege GYO,

5. EGS GYO,

6. İhlas GYO,

7. İş GYO,

8. Koç Holding,

9. Nurol GYO,

10. Osmanlı GYO,

11. Yapı Kredi Koray GYO,

12. Üçem GYO


GYODER’in kuruluş amacı nedir?


- Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek ve sektörün kurumsallaşmasını hızlandırmak,

- Sektörde kalite-kontrol, değerleme, finansman ve pazarlama konularında standardlar oluşturmak,

- Şehirleşme sürecinde çağdaş ve uygar kent unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,

- Özellikle metropollerde, yerel yönetimler ve ilgili devlet kuruluşları ile birlikte hareket ederek kent içi rehabilitasyon ve dönüşüm planlarına katkıda bulunmak,

- Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile işbirliği yapmak,

- Dış piyasalarda etkinliğimizin arttırılması için ihtiyaç duyulan koordinasyonu sağlamak,

- Sektörde iletişim ve bilgi alışverişini arttırmak ve koordinasyon sağlamaktır.


GYODER üyeleri kimlerdir?


GYODER’in 250’den fazla üyesi vardır. Bunlardan bazılar; Ağaoğlu, Arıkan Yapı, Anka Yapı, Çukurova Gayrimenkul, Dumankaya, Eroğlu, Eva GYO, İş GYO, Makro GYO, Martı GYO, TSKB ve Yapı Kredi Koray GYO. Bunların dışında üye olan firmalar şunlardır:


- Viaport,

- Yapı Merkezi,

- Vektör GYO,

- Torunlar GYO,

- Seha Yapı,

- Pasifik İnşaat,

- Özak GYO,

- Koçtaş, 

- Gürallar Yapı.


GYODER, 2013 yılında inşaat sektöründe ne kadarlık bir büyüme öngörüyor?


Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), '2013 Yılı Öngörüleri’ raporuna göre, 2013 yılında ekonomi genelinde yüzde 4, inşaat sektöründe ise yüzde 5-6 arasında büyüme olacak.


2013 yılı öngörüleri 


Ekonomik büyüme: Yüzde 4 

Enflasyon: Yüzde 6 

Konut kredi aylık ortalama faiz oranı yılsonu: Yüzde 0.70-0.75 

Konut kredileri: Yüzde 15 büyüme 

Konut kredileri: 95 milyar TL 

İnşaat sektörü büyüme: Yüzde 5-6 

Konut yapı ruhsatları artış: Yüzde 3-5 

Konut fiyatları ve kiraları: Sınırlı artış (enflasyona paralel) 

Ticari gayrimenkul yatırımları: Yüzde 6-8 büyüme 

Ticari gayrimenkul kiraları: Durağan 


Kentsel dönüşüm ile ilgili daha planlı şehirler için GYODER tespitleri: 


- Özel sektörün rolü arttırılmalı 

- Kat Mülkiyeti Kanunu’nda hukuki altyapıda değişiklik yapılmalı 

- Finansal enstrümanlar oluşturulmalı 

- İmar hakkı transferi 

- İmar haklarının menkulleştirilmesi 

- Afet bono - tahvil ihracı 

- Yeşil binalar ve enerji verimliliği teşvik edilmeli 

- Kentsel dönüşüm konut olarak değil şehir olarak düşünülmeli.