Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hacı Ahmet Bey Yalısı

Kanlıca’da bulunan Hacı Ahmet Bey Yalısı, 1996 yılında Sezgin Elmas tarafından icradan satın alındı.


Hacı Ahmet Bey Yalısı


Hacı Ahmet Bey Yalısı nasıl bir yalıdır?


Hacı Ahmet Bey Yalısı; Kanlıca sahilde yer almaktadır. 1. derece tarihi eser statüsündedir. Yalının zemin katı yığma, diğer iki katı ahşap konstrüksiyon olarak yapılmıştır. Binanın tarihi eser özelliğine sadık kalınarak, keson kuyu sistemi ile 6 metre derine inilip sağlam zemine oturtularak radye temele bina 16 noktadan ankre edilerek çelik kolon ve kirişlerle yeniden inşa edilmiştir.


Osmanlı’yı otuz üç yıl yöneten II. Abdülhamid döneminde yapılan bina Ramazanoğlu ailesine aittir. Hacı Ahmet Bey Yalısı, 1996 yılında icradan satışa çıkarılarak ezginler Gıda’nın sahibi Sezgin Elmas tarafından satın alınmıştır.

Yalı, 668 ve 124 metrekarelik iki parselden oluşan toplam arsası 792 metrekaredir. 210 metrekare taban oturumlu bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşmaktadır. 44 metrekare taban oturumlu iki katlı bir de müştemilat binası ile 60 metrekarelik otoparka sahip olan yalının toplam inşaat alanı 988 metrekaredir. Yalıda rıhtım ve yüzme havuzu da bulunmaktadır.


Hacı Ahmet Bey Yalısı neden icradan satıldı?


Sezginler Klima'dan 2 trilyon lira alacağı bulunan Ülker Grubu, alacağını tahsil edebilmek için İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde işlem başlattı. Yalının sahibi Sezgin Elmas, yalının kullanım hakkını ölünceye kadar bakmak koşuluyla 2001 yılında Saniye, Burça, Burak ve Burçin Elmas'e devretti. Bilirkişiler bu kullanım hakkına 900 milyar lira değer biçti. Böylece ana binanın değeri 2 trilyon 100 milyar, kullanım hakkı 900 milyar ve yalının bitişiğindeki 60 metrekarelik otopark ise 40 milyar lira olmak üzere yalının toplam bedeli 3 trilyon 40 milyar lira olarak hesaplandı.

Yalı 1996 yılında Sezgin Elmas tarafından satın alınıncaya kadar yaklaşık 120 yıldır, Abdülaziz ve II. Abdülhamit döneminin önemli bürokratlarından Mehmet Muhtar Bey ailesinin elindeydi. Aileden yalının son sahibi olan Saha Ramazanoğlu'nun burada gerçekleştirilen sünnet düğününe Atatürk de katılmıştı. Yalı yıkılmak üzereyken 1996 yılında 40 milyar 500 milyon liraya burayı satın alan Faruk Süren'in dünürü Sezgin Elmas, restorasyon yaptırmıştı.


Hacı Ahmet Bey Yalısı’nın cephe özellikleri nedir?


Yalının batısında deniz cephesinde etrafı korkuluklarla çevrili rıhtım yer almaktadır. Kargir bir su basman üzerine iki katlı ahşap inşa edilen su basman katında etrafı tuğla söveli açıklıklar bulunmaktadır. Eksende rıhtımdan bir giriş düzenlenmiştir. Cephede katlar arası bir kornişle belirlenmiştir. 


Sofa cephesi eksende balkonlu bir çıkma ile vurgulanmış olup, üst kat balkonu oryantalist üslupta balkon perdeleri ile gölgelenmektedir. Bu bölümde çatı üstte üçgen bir alınlık yapmaktadır. Birinci katta üçer pencere yer almaktadır. Üst kat pencereleri üzerinde ışıklık pencereleri bulunmaktadır. Yan bölümlerde birinci konsollarla desteklenen düz bir alınlık altında ikili pencere grupları düzenlenmiştir. 


Üst kat pençeleri, pencere alınlarında bir çerçeve içinde kemer motifi öğelerine yer verilmiştir. Üstte geniş saçaklı kırma çatı yükselmektedir. Güneyde kargir bir su basman üzerinde yükselen cephede katlar arası bir kornişle belirlenmiştir. 


Cephenin iki ucunda altta ve üstte ikişer pencere yer almaktadır. Eksende zemin katta giriş ve doğudan ve batıdan yükselen çift yönlü merpenlerin altındadır. Üstte sundurma görevi gören sahanlıktan birinci kara giriş düzenlenmiştir. Üst katta sofa kapalı bir cumba ile dışarı taşırılmış şekilde yapılmıştır. Altta konsollarla desteklenen cumba cephesinde üç pencere yer almaktadır. Benzer görünüme sahip kuzey cephede farklı olarak sofaya birinci katta balkon yerleştirilmiştir. Her iki cephede de baca gövdeleri dış cepheden taşma yapmaktadır.


Hacı Ahmet Paşa Yalısı’nın teknik özellikleri nedir?


Cephe malzemeleri: Taş, tuğla ve ahşap.

Onarım tarihi: 1937, 1997 

Yapım tarihi: 1905

Mal sahibi: Özel

Örtü türü: Eğimli, kırma.

Örtü malzemesi: Kiremit, Marsilya.

Teknik donatı: Elektrik, su, kanalizasyon ve ısıtma.