Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz harçları 2016!

Alacaklı haciz için İcra Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapabiliyor. Peki, haciz başvurularında ne kadar harç ödemesi yapılır? Haciz harçları 2016 ne kadar?


Haciz harçları 2016!


İcra ve İflas Kanunu kapsamında alacaklı ve borçlunun hak ve sorumlulukları düzenleniyor. Kanunen alacaklılar borcunu tahsil etmek için haciz yoluna başvurabiliyor.


Haciz; borçlu kişinin borcu miktarınca menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına cebri icra suretiyle kısıtlama yapılması, el konulması işlemine deniyor.


Alacaklı haciz için İcra Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapabiliyor. Peki, haciz başvurularında ne kadar harç ödemesi yapılır? Haciz harçları 2016 ne kadar?


Haciz harçları 2016

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,


1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 13,50

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde   29,20


)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında   

48,10


İcra harçları 2016

Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)


b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)


c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  (Yüzde 11,38)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com