Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz ihbarnamesine itiraz!

Haciz, borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması işlemi oluyor. Haciz, icra takibi işlemlerinin bir aşaması olup, kanunen hacze itiraz edilebiliyor.


Haciz, borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması işlemi oluyor. Haciz, icra takibi işlemlerinin bir aşaması olup, kanunen hacze itiraz edilebiliyor.  


İtiraz etmek isteyen borçlunun, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine müracaat etmesi gerekiyor.


Hacze itiraz dilekçe örneği 2017


………………………… İCRA DAİRESİ


SAYIN MÜDÜRLÜĞÜ’NE


DOSYA NO : ………. /………. Esas


KONU : Haciz İhbarnamesine İtiraz


AÇIKLAMA ve TALEP: Müvekkilim yukarıda esas numarası belirtilen dosyadan tarafına gönderilen birinci haciz ihbarnamesini …./…./20…. tarihinde tebellüğ etmiştir.


Takip borçlusu …………………………’nın müvekkilimden doğmuş veya doğacak her hangi bir alacağı bulunmamaktadır.


Bu nedenle birinci haciz ihbarnamesine itirazımızın kabulüne karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.


Saygılarımla,

…./…./2017

…………………………Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com