Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz kararı ne zaman kalkar?

Haciz süresi başlatıldıktan sonra satış talebinin de belli bir süre içerisinde yapılması gerekiyor. Aksi halde haciz kalkıyor. Peki, haciz kararı ne zaman kalkar?


Haciz kararı ne zaman kalkar?


Borcunu ödemeyen borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması işlemine haciz deniyor.Alacaklılar İcra Müdürlüğüne müracaat ederek, haciz başlatabiliyor. Haczedilen mallar borcun ödenmemesi durumunda satılarak elde edilen gelirden borç kapatılıyor.


Ancak satış talebinin de belli bir süre içerisinde yapılması gerekiyor. Aksi halde haciz kalkıyor. Peki, haciz kararı ne zaman kalkar?


Haciz ne zaman kalkar?

Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.


Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.


Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com