Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz masrafları 2016!

Haciz talebi, İcra Müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılıyor. İcra müdürlüğüne başvurulurken belli oranlardaki masrafların da ödenmesi gerekiyor. Peki, haciz masrafları 2016 ne kadardır?
Haciz işlemi, bir alacaklının başvurusu üzerine, alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına ya da malına icra dairesince el konulması durumu oluyor.


Alacaklılar, borçlunun borcunu kapatmaması durumlarında haciz işleminin başlatılması için İcra Müdürlüklerine müracaat edebiliyor.


Haciz talebi, İcra Müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılıyor. İcra müdürlüğüne başvurulurken belli oranlardaki masrafların da ödenmesi gerekiyor. Peki, haciz masrafları 2016 ne kadardır?


Haciz harçları 2016

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,


1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 13,50

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde   29,20


)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında   

48,10


İcra harçları 2016

Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)


b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)


c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  (Yüzde 11,38)

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com