Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz masrafları 2017!

Haciz ile, sonra borcunu ödemeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına idari ve adli makamlarca el konulması oluyor. İşte haciz masrafları 2017..


Haciz ile, sonra borcunu ödemeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına idari ve adli makamlarca el konulması oluyor. Yapılan başvurunun ardından icra takibinin kesinleşmesinden sonra haciz işlemine başlanılabiliyor.


Haciz için, alacaklının icra müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor. Alacaklıdan bu aşamada belli masraflar tahsil ediliyor.


2017 yılında uygulanacak 2017 haciz masrafları, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belli oldu. Başvuru harçları şu şekilde sıralanıyor:


Başvurma harcı 2017  

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,  

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     14,50

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     31,40


İcra ve iflas işlemlerinde başvuru sahibin tarafından 2017'de tahsil edilecek bedeller belli oldu. 2017 yılı tarifesine göre 2016'da 29,20 TL olan icraya başvurma harcı bu sene 31,40 TL olarak tahsil edilecek.


Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden ise;  

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan yüzde 4,55

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan yüzde 9,10

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan yüzde 11,38
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com