Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz satış süresi!

Haciz işlemini, alacaklılar, alacağını borçludan tahsil edememesi halinde başlatıyor. Peki, haciz satış süresi ne kadardır?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Haciz işlemini, alacaklılar, alacağını borçludan tahsil edememesi halinde başlatıyor.  Bunun için icra müdürlüklerine müracaat edilebiliyor. Böylece borçlunun borcunu ödemesi için de yasal süre başlamış oluyor.


Borcun ödenmemesi halinde alacaklı, haczedilen malların satışını talep edebiliyor. Peki, haciz satış süresi ne kadardır?


Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay,

taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebiliyor.


Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmünde oluyor. Her alacaklı mensup olduğu derece namına satış talebinde bulunabilir. 


Hacizleri evvelki dereceden artacak bedeller için muteber olan alacaklılardan her biri dahi mensup olduğu derece namına satış isteyebilir.


Haczin kalkması


Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.


Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.


Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com