Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz talebi nasıl yapılır?

Haciz ile alacaklılar borcunu ödemeyen borçludan alacağını tahsil edebiliyor. Peki, haciz talebi nasıl yapılır?


Haciz ile alacaklılar borcunu ödemeyen borçludan alacağını tahsil edebiliyor. Haciz talebi, alacaklı tarafından İcra Müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılıyor. 


Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebiliyor. 


Haciz talebi örneği 2016


T.C.

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO: 2016/……….. ESAS

Alacaklı       :

Vekili      :

Borçlu   :

Borç Miktarı    : ………………………….. (Masraf ve Faizler hariç)


Konu : Gayrimenkul üzerine haciz yapılması talebidir.


Alacaklı Vekili geldi, Borçlu adına kayıtlı gayrimenkuller varsa bunların kaydına haciz konulması için  TAKBİS ' ten sorgulanmasını ve tespit edilenlerin kayden haczini talep ederim, dedi. 


..…/ ……/ 2016


Alacaklı Vekili

Av. …………………………….


Borçlu Bilgileri  :


BORÇLU (AD VE SOYADI)  :                           

TC NUMARASI    :                

BABA ADI   :                           

ANA ADI   :                           

DOĞUM TARİHİ  :                             

DOĞUM YERİ   :   
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com