Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz talep dilekçesi!

Alacağının tahsilini yapamayan kimseler, borçludan alacağını tahsil edebilmek için İcra Müdürlüğüne müracaat edebiliyor. İşte haciz talep dilekçesi..


Haciz talep dilekçesi!


Alacağının tahsilini yapamayan kimseler, borçludan alacağını tahsil edebilmek için İcra Müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Buraya bir dilekçe ile başvuruda bulunulması durumunda haciz başlatılıyor.


İcra Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrasında borçlu kişiye tebligat gönderiliyor. Tebligatı alan borçlu bu duruma 7 gün içinde itiraz edebiliyor. Bu süreden sonra itirazın yapılmaması halinde 3 gün içinde haciz işlemlerine başlanıyor.


Haciz memuru eve katipleri yollayabiliyor ya da isterse kendi de gidebiliyor. Borçlu kimse evde yoksa haciz gıyabında yapılıyor. Haciz isteme dilekçesi örneği şu şekilde;


Haciz talep dilekçesi örneği


TAPU KAYDINA HACİZ ŞERHİ KOYMA

 

TALEP YAZISI ÖRNEĞİ


T.C.

…..…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO: 2016/……….. ESAS

Alacaklı :

Vekili :

Borçlu :

Borç Miktarı : ………………………….. (Masraf ve Faizler hariç)


Konu : Tapu kaydına haciz şerhi’nin konulması talebidir.

Alacaklı Vekili geldi. Borçlu hakkındaki takip kesinleşmiştir. 


Aşağıda kimliği kayıtlı borçlu adına TAKBİS’ten tespit edilen ve mevcut bilgileri bulunan gayrimenkulüne ve üzerine kayıtlı başkaca gayrimenkuller varsa tespit edilenlerin de kayden haczinin yapılabilmesi için ………………….Tapu Sicil Müdürlüğüne talimat yazılmasını talep ederim, dedi.


 ……/ ……/ 2016


Alacaklı Vekili

Av. …………………………….


Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay,

taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebiliyor. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmünde oluyor. Her alacaklı mensup olduğu derece namına satış talebinde bulunabilir. 


Hacizleri evvelki dereceden artacak bedeller için muteber olan alacaklılardan her biri dahi mensup olduğu derece namına satış isteyebilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com