Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hacze itiraz dilekçesi örneği!

Kimi zaman ödeme emri gelene kadar borçlu borcunu ödemiş olabiliyor. Bu durumda Borçlu kişi, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde hazce itiraz edebiliyor. İşte hacze itiraz dilekçesi örneği..


Hacze itiraz dilekçesi örneği!


Alacaklılar, alacağının tahsili için borçlu adına haciz işlemi başlatabiliyor. Bunun için İcra Müdürlüğüne müracaat ediliyor. İcra Müdürlüğü de talep üzerine borçluya ödeme emri gönderiyor.


Ancak kimi zaman ödeme emri gelene kadar borçlu borcunu ödemiş olabiliyor. Bu durumda Borçlu kişi, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde hazce itiraz edebiliyor. 


Bu itiraz dilekçe verilerek yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabiliyor. Hacze itiraz dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Hacze itiraz dilekçesi örneği


………………………… İCRA DAİRESİ


SAYIN MÜDÜRLÜĞÜ’NE


DOSYA NO : ………. /………. Esas


KONU : Haciz İhbarnamesine İtiraz


AÇIKLAMA ve TALEP: Müvekkilim yukarıda esas numarası belirtilen dosyadan tarafına gönderilen birinci haciz ihbarnamesini …./…./20…. tarihinde tebellüğ etmiştir.


Takip borçlusu …………………………’nın müvekkilimden doğmuş veya doğacak her hangi bir alacağı bulunmamaktadır.


Bu nedenle birinci haciz ihbarnamesine itirazımızın kabulüne karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.


Saygılarımla,

 


…./…./2016Avukat


…………………………

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com