Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hacze itiraz süresi!

Borcunu ödemesine rağmen kendisine ödeme emri gönderilen kimseler hacze itiraz edebiliyor. Peki, hacze itiraz süresi kaç gündür?


Hacze itiraz süresi!


Haciz işlemi, bir borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile söz konusu borcun tahsilini aldığı işleme deniyor.


Alacaklının İcra Müdürlüğü'ne gidilerek takip talebinde bulunduktan sonra; İcra Müdürlüğü söz konusu takip talebini düzenleyerek, borçluya bildiriyor. 


Borçlu, bu ödeme emrini aldıktan sonra tebligatta yazılı olan hususlara uymak zorunda kalıyor. Ancak bu süreçte borcunu ödeyen kimseler ödeme emrine itiraz edebiliyor.


Peki, hacze nasıl itiraz edilir? Hacze itiraz süresi kaç gündür?


Borçlu kişi, itirazını ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde yapabiliyor. Bu itiraz dilekçe verilerek yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabiliyor. 


İtirazın yapılacağı yer ise icra dairesi ya da icra mahkemeleri olarak karşımıza çıkıyor. 


Buna karşın borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebiliyor.


Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde,mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve mütaakıp fıkra için yapılacak duruşmaya taallük eden harç ve masrafları ödemeye mecbur kalıyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com