Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haksız iktisap sebepsiz zenginleşme olur mu?

Haksız iktisap, haksız yere yapılan iktisap işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, haksız iktisap sebepsiz zenginleşme olur mu?


Haksız iktisap, haksız yere yapılan iktisap işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Kimi zaman taşınmaz mallar bir başkası tarafından haksız bir şekilde iktisap edilebiliyor.


Sebepsiz zenginleşme ise, bir kimsenin mal varlığında haklı bir nedene dayanmaksızın , başkasının zararına meydana gelen zenginleşme oluyor. Peki, haksız iktisap sebepsiz zenginleşme olur mu? Sebepsiz zenginleşme için ne yapılır?


Haksız iktisap da sebepsiz zenginleşme oluyor.  Kanunen haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlü oluyor. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş oluyor. 


Haksız iktisap sebepsiz zenginleşme nedeniyle alacak davası açılabiliyor. Bu dava için bir dilekçe ile Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ediliyor.


Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğruyor.


Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabiliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com