Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haline münasip ev nedir?

İcra ve İflas Kanunu gereğince bazı mallar haczedilemiyor. Hazcedilemeyecek mallar listesinde borçlunun haline münasip evi de yer alıyor. Peki, haline münasip ev nedir?


Haline münasip ev nedir?


İcra ve İflas Kanunu gereğince bazı mallar haczedilemiyor. Hazcedilemeyecek mallar listesinde borçlunun haline münasip evi de yer alıyor.


Peki, haline münasip ev nedir? Haline münasip ev nasıl tespit edilir? Haline münasip ev haczedilirse ne olur?


Haline münasip ev; kişinin ve ailesinin haline uygun olan ev olarak tanımlanıyor. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirleniyor.


Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabiliyor.


İcra ve İflas Kanunu

"82/12. Borçlunun haline münasip evi (ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır)."


Yukarıda görüldüğü üzere, evin kıymetinin fazla olması durumunda eve haciz konularak, evin satışı istenebiliyor. Mahkeme bu durumda haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakmak üzere haczedilmek üzere satış kararı alabiliyor.


Haline münasip ev itiraz dilekçesi:


……...... İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NE


DAVACI- BORÇLU:.......

VEKİLİ :.......

DAVALI ALACAKLI:.......

KONU  : Meskeniyet Nedeniyle Haczin Kaldırılması Talebimizdir.AÇIKLAMALAR :1- Karşı taraf, müvekkilimiz aleyhine .......nün ....... E. sayılı dosyası ile icra takibi 

yapmıştır.


2- Müvekkilimiz takibe itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir.


3- Alacaklı karşı taraf müvekkilimizin oturmakta olduğu tek katlı ahşap evinin tapu 

kaydına ../../..... tarihinde haciz koydurmuştur. Müvekkilimize icra müdürlüğü tarafından 103 Örnek ile meskeninin haczedildiği bildirilmiştir.


4- Müvekkilimizin mesken olarak kullandığı eve alacaklı tarafından konulmuş 

bulunan haczin kaldırılmasını istemekteyiz.


5- İİK. Madde gereğince borçlu meskeni üzerindeki haczin kaldırılmasını 

isteyebileceğinden mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


YASAL NEDENLER : İİK. 82/12 ve İlgili yasa maddeleri


KANITLAR : Tapu Kaydı, Keşif, İcra Dosyası, her türlü kanıt.


İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin taşınmazı üzerine konulan haczin, mahcuzu müvekkilimizin mesken olarak kullanması nedeni ile kaldırılmasına, yargılama giderlerinin vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim. Saygılarımla. 


../../...
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com