Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hande Gül Türkkan kimdir?

Mimar Hande Gül Türkkan kimdir? Mimar Hande Gül Türkkan, bugün hangi mimarlık firmasında çalışmalarına devam ediyor?


Hande Gül Türkkan, 1990 yılında Kayseri’de doğdu. 2007 yılında Kılıçaslan Fen Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2013 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 


Mezuniyetinden sonra 1 yıl süreyle Kayseri’de serbest piyasada çalıştıktan sonra yine Kayseri’de 2 yıl süreyle üniversite bünyesinde araştırma görevlisi kadrosunda çalıştı. 2015 yılında girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Mimari Tasarım Bilim Dalı’nda, yüksek lisans tezine devam etmektedir.


NODE Architects


NODE Architects, İstanbul merkezli disiplinler arası bir tasarım ofisidir.  NODE, anlatıyor:


Farklı çalışma kollarından veri girişi sağlayarak farklı ölçeklerde üretim gayreti taşır. Bu esnada, tasarlama eylemini döngüsel bir devir düzleminde süreç odaklı gerçekleştirir.


Doğan Türkkan ve Hande Gül Türkkan tarafından 2016 yılında kurulan NODE Architects, hiyerarşik bir kurum yapılanmasından ziyade, tanımlı rollerin nitelendirilmediği hibrid bir oluşum sergiler. Bu değişken çalışma düzleminde, odak üretim konusu ise daha çok yapı tasarımı, kentsel üst ölçek yaklaşım senaryoları ve kısmen de mobilya üretimidir.


NODE Architects, geniş bir üretim kartelasından edindiği tecrübe ile ulusal ve uluslararası platformda yirminin üzerinde ödüllü proje tasarımında yer aldı. Bu esnada, farklı ortaklıklar ile etkileşimli ve devamında geri beslemeli bir tasar eylemi geliştirdi. Kolektif çalışma ürünü bu eylemleri salt konvansiyonel ticari ihtiyaçlar bazında değil, akademik ortamda da gerek stüdyo yürütücülüğü gerekse atölye etkinlikleri ile zenginleştirdi.


Farklı üniversiteler tabanında inovatif pratik gelişimi hesaplamalı tasarım ile de melezleyen NODE Architects, “İnsan” ve “Tasarım” arasındaki etkileşimin tüm yönleriyle açığa çıkardığı ilişkiyi analitik yönüyle irdelemeye devam etmekte; bu bağlamda üretime önem vermektedir.

Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura