Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hangi belediyeler emlak vergilerini iade ediyor?

Emlak vergisi, taşınmaz malların sahipleri tarafından her sene iki eşit taksit halinde ödeniyor. Bazı belediyeler vergileri iade ediyor. Peki, hangi belediyeler emlak vergilerini iade ediyor?


Hangi belediyeler emlak vergilerini iade ediyor?


Emlak vergisi, taşınmaz malların sahipleri tarafından her sene iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergi kapsamında bazı muafiyetlikler bulunuyor. Bu muafiyetlerin başında 6360 sayılı kanun ile sağlanan muafiyet geliyor.


Bu kanun gereğince, ilçe belediyesine bağlanacak köylerde; Emlak vergisi 5 yıl süreyle alınmıyor. 2014 yılında alınan emlak vergileri ise iade ediliyor.


Emlak vergisi iadesi için ilçe belediyesine bağlanacak köylerdeki gayrimenkul sahiplerinin bir dilekçe ile belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor.


Yapılan müracaatın üzerine belediyenin emlak vergisi biriminin düzeltme yapmaması ya da 60 gün içinde verilen dilekçeye yanıt vermemesi halinde, Belediye Başkanlığı’na hitaben şikayet yolu ile düzeltme dilekçesi verilebiliyor.


Belediye Başkanlığının da olumsuz yanıt vermesi ya da 60 gün içinde yanıt vermemesi halinde, 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılabiliyor.


6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun maddesi:

 

"İlçe belediyesine bağlanacak köylerde; Emlak vergisi 5 yıl süreyle alınmayacak, bu sürenin başlangıcı, 30 Mart 2014 tarihi olacaktır.


Yine mahalleye dönüşecek köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Bu hüküm, görev ve sorumluluk alanları daha önce genişletilen büyükşehirlerde bulunan köylerde yaşayanlara da uygulanacaktır."