Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hazine Müsteşarlığı borç üstlenimi yönetmelik değişikliği!

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..


Kamu yatırımı sözleşmeleri fesih bildirimine 30 gün sınırı getirildi.Düzenleme, Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yer aldı. 


Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik hükümleri şu şekilde sıralanıyor:


"6/3/2014 tarihli ve 2014/6217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenmi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.


Sözleşmenin feshine ilişkin olarak verilen fesih hali bildiriminin bir örneği idare tarafından Müsteşarlığa bildirilir. Bildirim süresi borç üstlenim anlaşmasında kararlaştırılır ve otuz günü aşamaz. 


Fesih hali bildirimin şirket veya kreditör tarafından düzenlendiği hallerde, ilgili örneğin idare tarafından süresinde Müsteşarlığa iletilmemesi durumunda, şirketin ve kreditörün Müsteşarlığa ilettiği hali bildirimi örneği, idare tarafından gönderilmiş gibi sonuç doğurur."