Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hazine taşınmazları bitki yetiştiriciliği için kiralanabilecek!

Hazine taşınmazları bitki yetiştiriciliği için kiralanabilecek. Söz konusu düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..


Hazine taşınmazları bitki yetiştiriciliği için kiralanabilecek. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e "Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri" başlıklı madde eklendi.


Buna göre Hazine taşınmazları, bu amaçla kiraya verilebilecek. Kiralamalarda yıllık kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin binde biri olarak tahsil edilecek.


YÖNETMELİK


Maliye Bakanlığından:


HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe 72 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.


“Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemleri

MADDE 72/A – (1) Hazine taşınmazları gerçek veya tüzel kişilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek üzere kiraya verilebilir. Bu amaçla yapılan kiralamalarda yıllık kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.


(2) Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla yapılan kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir.”


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com