Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hazır beyan sistemi ile kimler beyan verebilir?

Hazır beyan sistemi ile ilgili esaslar, sistemin nasıl kullanılacağı gibi bilgiler, 470 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanıyor.


Hazır Beyan Sistemi: Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu sistemi olarak tanımlanıyor.


Bu sistem ile ilgili esaslar, sistemin nasıl kullanılacağı gibi bilgiler, 470 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanıyor.


Peki, tebliğ gereğince hazır beyan sistemi ile kimler beyan verebilir? Beyanname nasıl verilir?


ÖRNEK 1:

2015 yılı içerisinde mesken olarak kullanılmak üzere kiraya verdiği gayrimenkulünden 10.000 TL kira geliri elde eden ve aynı zamanda 2013 yılında 80.000 TL’ye aldığı diğer bir gayrimenkulünü  2015 yılı içerisinde 150.000 TL’ye satan, beyana tabi başkaca bir geliri de olmayan Bay (A), 2015 yılında elde ettiği kira geliri ve değer artışı kazançlarına yönelik gelir vergisi beyannamesini Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecektir.


ÖRNEK 2: 

2015 yılı içerisinde birinci işverenden yıllık 51.000 TL, ikinci işverenden ise 42.000 TL ücret geliri elde eden ve ücretlerinin tamamından vergi kesintisi yapılan Bayan (B), elde ettiği bu ücret gelirlerine ilişkin gelir vergisi beyannamesini Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecektir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com