Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hekimyan Yalısı

Kirkor Hekimyan ve Av. Jozef Hekimyan’a ait olan yalıdır. Sarıyer’de yer alır.Hekimyan Yalısı


Hekimyan Yalısı kime aittir?


Hekimyan Yalısı; İstanbul  Sarıyer Büyükdere Çayırbaşı Caddesi’ndedir. 19.yüzyıl başlarında inşa edildiği bilinmektedir.


Yalının sahiplerinden Kirkor Hekimyan ile Av. Jozef He¬kimyan ölmüştür.  Paris'te bulunan Jozef Hekimyan'ın oğulları malik durumundadırlar. Yazları Temmuz-Ağustos aylarında yalıya gelmekte ve kalmaktadırlar. 


Hekimyan Yalısı’nın mimari özellikleri nedir?


Vapur iskelesi ile kalafat yeri arasında, beyaz boyası bo¬zulup, koyu gri / siyah bir renk almış bu yalı, yüz elli senelik yapı tekniğini ve hatıralarını taşımasına rağmen, hemen hemen fark edilmeden geçilen lebiderya yalılardandır. Cadde yönündeki müştemilat binası özel araştırmacıları da genellikle yanıltmaktadır. Duvarları bağdadi, yanında tuğladan yangın duvarı vardır.


Binanın genel planı: Altında kapı ile girilen bir iç avlunun sonu küçük bir bahçe; sonra yalının kendisi gelmektedir. Kapı üzeri ve iç avlunun iki yanı ahşap, geleneksel müştemilat bi¬nalarından oluşmaktadır. Burada mutfak, çamaşırhane ve servis teşkilatı vardır. Cadde üzerindeki dükkanlar kiralanmaktadır. Denizden görünüşü leb-i deryadadır. İkinci kat destekli cumba; üçüncü kat cumba halindedir. Üçüncü katın bütün cephesi bal¬kondur. Dam genişçe bir saçak halinde. Binanın alanı 146,50 m2 kadardır.


Arka cephe -giriş kapısı ile birkaç basit pencere ile bir tahta perde gibi düz olarak inmektedir. Kapısı da alelade bir odunluk veya kömürlük kapısı gibidir. Kapının dışında, yan tarafa atılmış olarak ve ters vaziyette duran, beyaz mer¬merden musluk yalağı vardır.


Hekimyan Yalısı nerede?


Büyükdere Çayırbaşı Caddesi No: 190, içerde no: 186 (Ada 583/parsel 8)