Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hem mesken hem işyeri kira geliri olanların vergisi!

Hem mesken hem işyeri kira gelirinizin olduğunu düşünelim. Bu durumda beyan nasıl verilecek? Vergi nasıl ödenecek?


Mart ayı itibariyle kira gelir vergisi beyanname ve ödeme dönemi başladı. Mükellefler beyannamelerini 25 Mart'a kadar verebilirken, vergi borcunun ilk taksitini 31 Mart'a kadar ödeyebiliyor.


Bilindiği üzere vergi mükellefleri istisna sınırından yüksek geliri olan kimseler tarafından ödeniyor. Bu sınır işyeri ve meskenler için ayrı miktarlarda belirleniyor.


Hem mesken hem işyeri kira geliriniz mi var?

Hem mesken hem işyeri kira gelirinizin olduğunu düşünelim. Bu durumda beyan nasıl verilecek? Vergi nasıl ödenecek? Gelir İdaresi Başkanlığı rehberi şu şekilde;


Hem mesken hem işyeri kira geliriniz varsa..

Mesken kira gelirinin 3.600 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2015 yıl için 29.000 TL'yi aşması halinde mesken ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.


Mesken kira gelirinin 3.600 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2015 yıl için 29.000 TL'yi aşmaması halinde ise işyeri kira geliri beyan edilmeyip sadece mesken kira geliri beyan edilecektir.


Eğer mesken kira geliri 3.600 TL istisna tutarının altında ise mesken kira geliri toplama dahil edilmeyecektir.


İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.


Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde 3.600 TL mesken istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.


Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında indirim sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.

Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.


Mükellefler 01/01/2015-31/12/2015 dönemine ait beyana tabi kira gelirlerini 2016 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.


İşyerlerini Basit Usul'e tabi mükelleflere kiraya verenlerin 01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında elde ettikleri kira gelirleri 1.500 TL yi geçiyorsa GMSİ-Kira Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com