Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Her daireye 1 otopark zorunluluğu 2019'a ertelendi!

Her daireye 1 otopark zorunluluğu getiren yeni otopark yönetmeliğinin yarın yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak yönetmeliğin yürürlüğü 2019'a ertelendi..


22 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni otopark yönetmeliğinin yarın yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlük tarihi değiştirildi.


İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan yeni otopark yönetmeliğinin yeni yürürlük tarihi ise 6 ay uzatılarak 1 Ocak 2019 oldu.


Bu tarih itibari ile yapılacak yapılara Yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe yapı kullanma izni verilemeyecek.


Okullara otopark yapılabilecek


Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik ile artık okulların zemin altına otopark yapılabilecek.


Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin verdiği meydan, yeşil saha ve parklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen, bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda bölge ve genel otopark yapılabilmesine olanak sağlanıyor ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç tutuluyordu.


Yönetmelik kapsamında yapılan yeni düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda otopark yapılabilecek.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com